Методологія

Визначення реформ

Для цілей Індексу реформою (антиреформою) вважається нормативно-правовий акт, який змінює поведінку економічних агентів, що в результаті призводить до більш (менш) ефективного використання економічних ресурсів. Наприклад, реформою вважаються зміни у нормативно-правовому полі, які зменшують можливості для корупції, приводять ціни на окремі товари до ринкового рівня, зменшують перехресті субсидії, стимулюють конкуренцію тощо. Навпаки, антиреформою вважаються зміни у нормативно-правовому полі, які збільшують можливості для корупції, адміністративно встановлюють ціни на окремі товари нижче ринкового рівня, збільшують перехресні субсидій, вводять регуляторні обмеження, що обмежують конкуренцію, тощо.      

Процедура оцінювання

Період оцінювання складає два тижні (окрім періодів з великою кількістю вихідних днів, наприклад, новорічні та різдвяні свята, або надзвичайних подій, таких як стихійне лихо чи війна). Відбір реформ (антиреформ) проводять менеджер проєкту Індекс реформ та двоє редакторів з редколегії Індексу реформ, базуючись на офіційних інтернет-сторінках Верховної Ради, Президента України, Кабінету Міністрів, Національного банку та інших органів влади. Під час відбору також визначаються складові та напрями Індексу, на які  впливає кожен нормативний акт.  

Оцінюванню підлягають нормативні акти, що вступили в дію протягом періоду оцінювання або мають точно визначену дату введення в дію. Також оцінюються  міжнародні договори, підписані урядом чи президентом і ратифіковані парламентом (у разі, якщо ратифікації необхідна). Не оцінюються чутки, усні заяви офіційних осіб чи записи в їхніх блогах, проекти нормативних актів. Всі нормативні акти оцінюються після їхньої офіційної публікації. Запровадження та скасування тимчасових антикризових заходів, зокрема щодо валюто-обмінних операцій та руху капіталу, оцінюванню не підлягає. Також за результатами аудиту від 01.09.2016 вирішено, що не оцінюються інші тимчасові нормативні акти строком дії до 1 року та експерименти/пілотні проекти, які містять обмеження щодо участі в них економічних суб’єктів (результати аудиту див. тут).

Індекс реформ не оцінює якість імплементації нормативних актів.

Після закінчення відбору нормативних актів та їх класифікації за напрямами менеджер проекту формує анкету, яка містить відібрані нормативні акти, їхній короткий опис і посилання на офіційну публікацію та надсилає анкету експертам Індексу та партнерським організаціям для оцінювання.

Оцінювання відбувається за шкалою від «-5» до «+5».

Експерти оцінюють вплив кожного нормативного акту за одним чи кількома напрямами, визначеними в анкеті. Оцінка нормативного акту відображає ступінь його впливу  на певний напрям реформ (негативний вплив зі знаком мінус, позитивний зі знаком плюс). Оцінка «+5»/ «-5» для нормативного акту означає, що він  кардинально змінює «правила гри» або дуже суттєво впливає на поведінку багатьох економічних агентів (позитивно чи негативно, відповідно).

Після оцінювання нормативних актів експерти дають оцінку загальному поступу реформ за кожною з п’яти складових Індексу (також за  шкалою від -5 до +5) у випадку наявності змін за цими напрямками. На основі оцінок складових розраховується Індекс реформ. Оцінюючи прогрес реформ за складовою Індексу експерти беруть до уваги кількість та оцінки  нормативних актів, які ввійшли до цієї складової.  Але чіткого правила чи формули, яка б пов’язувала оцінку складової індексу з оцінками нормативних актів, не існує. Тому Індекс реформ є суб’єктивним індексом, який відображає сприйняття експертами поступу нормативного етапу реформ. Якщо експерти не поставили оцінку напряму, вона розраховується за сумою оцінок подій, поставлених експертом (якщо експерт не поставив жодної оцінки у певному напрямку, тоді – не розраховується).

Детальніше з правилами оцінювання можна ознайомитися тут

Методика розрахунку

Оцінка нормативного акту

Оскільки один нормативний акт може впливати на декілька напрямів, то його може буде включено до кількох складових Індексу. Оцінка нормативного акту за певною складовою визначається як медіана оцінок експертів.

Загальна оцінка нормативного акту дорівнює сумі оцінок за усіма складовими, до яких було включено цей акт. Таким чином, нормативні акти, що впливають на декілька складових Індексу, отримують вищу оцінку, ніж ті, що стосуються лише однієї складової. Також, нормативний акт, який стосується кількох складових, може мати оцінку, яка перевищує +/- 5 балів. Таких підхід обрано з метою виділити комплексні реформи, які змінюють правила гри в декількох сферах економічного життя.

Оцінка складової

Експерти оцінюють загальний прогрес реформ за одною або кількома складовими, враховуючи ті нормативні акти, які ввійшли до складової. Як зазначалось вище, не існує чіткого правила щодо того, яким чином оцінки для конкретної складової індексу пов’язані із оцінками нормативних актів. Питання оцінки загального прогресу реформ за конкретною сферою залишається на розсуд експерта. Остаточна оцінка реформ для кожної складової визначається як медіана оцінок усіх експертів, які оцінювали цю складову.

Розрахунок Iндексу

Індекс реформ визначається як просте середнє усіх оцінок п’яти складових (напрямків). Редколегія Індексу реформ вважає прогрес реформ задовільним, якщо значення Індексу протягом певного періоду часу знаходиться вище +2,0 балів.

Приклад розрахунку

Припустимо, що за звітний період було затверджено три нормативних акти:

  1. Прийнято і підписано Закон, який створює засади для реструктуризації державних вугледобувних підприємств, зменшуючи необхідність державних субсидій та, імовірно, обсягів видобутку. Редколегія визначила, що закон впливає на ефективність бюджетних витрат (код 204) та енергетичну незалежність (код 501), тому його буде включено до двох складових Індексу:  І2. Державні фінанси та І5.Енергетика.
  2. Постанова, яка вимагає детальну публікацію витрат державного бюджету. Редколегія визначила, що цей нормативний акт сприятиме прозорості державних фінансів і, таким чином,  впливатиме на ефективність витрат бюджету (код 204). Постанову включено до складової І2.Державні фінанси
  3. Розпорядження, що передбачає безкоштовне встановлення лічильників тепла і води в будинках домогосподарств із доходом нижчим прожиткового мінімуму. На думку редколегії розпорядження вплине на енергетичну незалежність (код 501) та бюджет (код 299, інше у  державних фінансах). Його, відповідно, включено в дві складових Індексу: І2. Державні фінанси та І5.Енергетика.

Припустимо, що ці нормативні акти та відповідні складові Індексу отримали такі оцінки:

Експерт 1 Експерт 2 Експерт 3
Нормативний акт 1 3 4 3,5
Нормативний акт 2 2 1 2
Нормативний акт 3 -1 -1,5 -2
І2. Державні фінанси 2 2,5 3 

 

Експерт 1 Експерт 2
Нормативний акт 1 4 5
Нормативний акт 3 1 1,5
І5. Енергетика 3,5 4

Оцінка нормативних актів здійснюється в два кроки. На першому кроці визначаєтьcя оцінка нормативного акту за кожною складовою

Експерт 1 Експерт 2 Експерт 3 Оцінка за складовою І2. Державні фінанси
Нормативний акт 1 3 4 3,5 3,5= медіана (3;4;3,5)
Нормативний акт 2 2 1 2 2,0 = медіана (2;1;2)
Нормативний акт 3 -1 -1,5 -2 -1,5 = медіана (-1; -1,5; -2)

 

Експерт 1 Експерт 2 Експерт 3 Оцінка за складовою І5. Енергетика
Нормативний акт 1 4 5 4,5 = медіана (4;5)
Нормативний акт 3 1 2 1,5 = медіана (1;2)

На другому кроці розраховується загальна оцінка нормативного акту. Нормативний акт 1 отримав 8,0 балів  (3,5 за складовою Державні фінанси та 4,5 за складовою Енергетика). Нормативний акт 2 отримав 2,0 бали (тільки за складовою Державні фінанси). Нормативний акт 3 отримав 0,0 балів (-1,5 за складовою Державні фінанси та +1,5 за складовою Енергетика)

Індекс та його складові розраховуються наступним чином:

Експерт 1 Експерт 2 Експерт 3 Оцінка складової
Державне управління 0
Державні фінанси 2 2,5 3 2,5=медіана (2; 2,5; 3)
Монетарна політика 0
Бізнес середовище 0
Енергетика 3 4 3,5 = медіана (3; 4)
Людський капітал 0
Значення Індексу 0,9=(0+2,5+0+0+3,5+0)/6

Оцінка напрямку (допоміжна)

Як зазначалось вище, кожна з шести складових Індексу реформ складається з одного чи кількох напрямів. Для більш повного аналізу поступу реформ доцільно досліджувати динаміку за окремими напрямами. Цей розрахунок є допоміжним і використовується в аналітичних матеріалах та інфографіці.

Оцінка напрямку дорівнює сумі оцінок нормативних актів, які увійшли в цей напрям. Іноді виникає ситуація, коли нормативний акт впливає на декілька піднапрямів з однієї складової, але експерти дають оцінку нормативному акту за складовою, а не за напрямом (тобто, наприклад, I2.Державні фінанси, а не код 201 – податкова система, код 299 – інше у державних фінансах). В такому випадку, оцінка нормативного акту за складовою ділиться на відповідну  кількість напрямів.

Наприклад, в червні 2016 року Уряд затвердив новий порядок призначення соцвиплат переселенцям. Редколегія визначила, що новий порядок впливає на два піднапрямки напрямку I2.Державні фінанси: система соціального захисту та ринок праці (код 202) та ефективність державних видатків (код 204), які входять в одну складову І2.Державні фінанси. Експерти оцінили нормативний акт за складовою Державні фінанси в 1,0 бал. Для розрахунку оцінки напрямку 202 використовуватиметься значення 0,5 балів. Так само і для оцінки напрямку 204.  

Річний аудит

Редколегія іМоРе докладає максимум зусиль для того, щоб утримувати якість Індексу на високому рівні. Для цього кожного року редколегія  іМоРе проводить аудит нормативних актів, які потрапили до Індексу з ціллю: а) визначити нормативні акти, які увійшли в Індекс помилково (тимчасові заходи або рішення, які не можна вважати реформою) або навпаки не потрапили до Індексу.  Таке трапляється через нечіткість визначення поняття “реформа”, б) вдосконалити структуру Індексу з точки зору складових та напрямів, в) вдосконалити методологію розрахунку.

Під час аудиту може бути прийняте рішення щодо запровадження нового напрямку реформ. У цьому випадку всі раніше оцінені нормативні акти аналізуються на предмет їх відповідності новому напрямку.

При вилученні нормативного акту або його перенесенні з існуючого напрямку до новоствореного, Індекс реформ та його компоненти мають бути перераховані  — оцінка напрямку розраховується за сумою подій у ньому з обмеженням — вона не можу набути значення більші / менші за діапазон [-5; 5].

Завантажити висновки аудитів

Завантажити таблиці змін за підсумками аудитів