Закон, що встановлює мінімальний строк оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, на яких проводиться гідротехнічна меліорація

Встановлено мінімальний строк оренди земельних ділянок сільгосппризначення, на яких проводиться гідротехнічна меліорація

Метою  Закону є організація ефективного сільськогосподарського виробництва на максимальній території земель сільськогосподарського призначення України та підтримка вітчизняних сільгосптоваровиробників, як однієї з основних категорій  платників податків України.

Завданнями Закону є:

- сприяння активному залученню інвестицій у розвиток сільськогосподарського виробництва на земельних ділянках сільськогосподарського призначення, які є ділянками меліорованих земель і на яких проводиться гідротехнічна меліорація;

- сприяння зниженню собівартості продукції сільгосптоваровиробників України;

- підвищення конкурентоспроможності української аграрної продукції як на внутрішньому так і на зовнішніх ринках;

- сприяння збільшенню об’ємів реалізації вітчизняної аграрної продукції.

Згідно положень Законопроекту передбачається шляхом внесення змін до статті 93 Земельного кодексу України та статті 19 Закон України «Про оренду землі» встановити строк не менш як 10 років для оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які є ділянками меліорованих земель і на яких проводиться гідротехнічна меліорація, а також визначити на рівні законів України обов’язок орендарів сприяти належній експлуатації відповідних меліоративних систем та об‘єктів інженерної інфраструктури таких систем на даних ділянках.

Таким чином, планується забезпечити обґрунтований довгостроковий характер оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які є ділянками меліорованих земель і на яких проводиться гідротехнічна меліорація, що обумовить активізацію залучення інвестицій у сільськогосподарське виробництво на даних ділянках, а також планується забезпечити належний рівень захисту та зберігання меліоративних систем, які у значній мірі перебувають у державній та комунальній власності.

Окрім цього Законопроектом запропоноване внесення змін до статті 25 Закону України «Про меліорацію земель» з метою узгодження її норм з нормами Земельного кодексу України, що забезпечить чіткий та однозначний характер правового регулювання відповідних суспільних відносин.