Зміни до закону про ринок природного газу щодо страхового запасу природного газу

про внесення змін до Закону України "Про ринок природного газу" (щодо страхового запасу природного газу)

Метою проекту є внесення змін до частини 6 статті 12 Закону України «Про ринок природного газу», що дозволить створити рівні умови для постачальників природного газу та забезпечить умови функціонування ринку природного газу.

Відповідно до преамбули Закону України «Про ринок природного газу» цей Закон визначає правові засади функціонування ринку природного газу України, заснованого на принципах вільної конкуренції, належного захисту прав споживачів та безпеки постачання природного газу, а також здатного до інтеграції з ринками природного газу держав - сторін Енергетичного Співтовариства, у тому числі шляхом створення регіональних ринків природного газу.

В абз. 2 п. 3 ст. 2 Закону України «Про ринок природного газу» передбачено, що рішення (заходи) суб’єктів владних повноважень повинні бути необхідними і мінімально достатніми для досягнення мети задоволення загальносуспільного інтересу. В той же час, відповідно статті 3 даного Закону ринок природного газу функціонує на засадах вільної добросовісної конкуренції, крім діяльності суб’єктів природних монополій, та за принципами, зокрема, вільної торгівлі природним газом та рівності суб’єктів ринку природного газу незалежно від держави, згідно із законодавством якої вони створені.

В чинній редакції ч. 6 ст. 12 Закону України «Про ринок природного газу» визначено повноваження Кабінету Міністрів України встановлювати порядок формування страхового запасу постачальниками природного газу.

На виконання даної норми, Кабінетом Міністрів України видана Постанова № 795 від 30 вересня 2015 року Про затвердження Порядку створення страхового запасу природного газу, відповідно до якої, одні постачальники природного газу зобов’язані створювати страховий запас у розмірі 100% запланованих місячних обсягів поставки природного газу споживачам на наступний місяць. Інші постачальники, зокрема ті, на яких покладені спеціальні обов’язки, страховий запас не створюють.

Таким чином, в результаті прийнятої Кабінетом Міністрів України постанови одним учасникам ринку надані переваги перед іншими, що не відповідає принципу рівності суб’єктів ринку природного газу.

Постачальники, які зобов’язані формувати 100% страховий запас, вимушені будуть залучити кредитні кошти для збільшення своїх обігових коштів вдвічі. Відсутність порядку використання страхового запасу, відсутність в попередній практиці постачання кризових ситуацій, що виникли у постачальників через відсутність страхового запасу, взагалі відсутність випадків використання страхового запасу постачальниками, надвеликі відсотки за користування кредитними коштами та складність в отриманні кредитування призведе до зайвих та необґрунтованих витрат у постачальників.

В свою чергу, свої фінансові витрати постачальники природного газу будуть вимушені перекласти на споживачів, що в теперішній складній економічній ситуації призведе до підвищення цін на товари та послуги і як, наслідок, виникнення соціальної напруги в суспільстві.

Тому на законодавчому рівні необхідно встановити єдині умови для всіх постачальників природного газу на мінімально достатньому рівні.