Затвердження критеріїв ризику від провадження господарської діяльності з небезпечними відходами, що підлягає ліцензуванню

Уряд удосконалив державний контроль у сфері провадження господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами. Зокрема, затверджено критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження такої діяльності.

Буде встановлюватися один з трьох ступенів ризику (високий, середній і незначний) і залежно від цього визначатиметься періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю).