Затвердження Порядку розподілу коштів від використання продукції, що залишається у власності держави відповідно до угод про розподіл продукції

Уряд затвердив Порядок розподілу 10 відсотків державної частки коштів від реалізації угод про розподіл продукції між місцевими бюджетами, якщо ділянка надр, яка надана у користування відповідно до таких угод, розташована на території кількох адміністративно-територіальних одиниць.

Критерієм розподілу коштів між місцевими бюджетами визначено чисельність населення, яке постійно проживає на територіях ділянок, з яких виробляється (видобувається) продукція і підлягає розподілу між державою та інвесторами.

Реалізація акта дозволить наповнити місцеві бюджети розвитку територіальних громад, на територіях яких розташовані ділянки надр, що передаються у користування на умовах угод про розподіл продукції.