Затверджено Положення про екстрену підтримку Національним банком України ліквідності банків

Національний банк України в якості кредитора останньої інстанції запроваджує новий інструмент екстреної підтримки ліквідності платоспроможних банків – Emergency liquidity assistance (ELA).

Кредити, отримані за інструментом ELA, призначені виключно для покриття тимчасового дефіциту ліквідності банку в разі настання надзвичайних ситуацій, коли банки вичерпали інші джерела підтримки ліквідності, зокрема за рахунок коштів акціонерів та стандартних інструментів рефінансування НБУ під заставу державних цінних паперів та іноземної валюти.

Отримані в рамках ELA кредитні кошти банки мають спрямувати на виконання зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами (крім пов’язаних з банком осіб). Вони не призначені для фінансування бізнесу банку та не можуть бути використані замість необхідної додаткової капіталізації банку його акціонерами або вирішення його структурних проблем.

"Наявність такого інструменту в арсеналі НБУ сприятиме фінансовій стабільності системи, оскільки надастьплатоспроможним банкам можливість оперативно отримувати кредити на підтримку ліквідності від НБУ", - переконаний заступник Голови НБУ Олег Чурій.

При прийнятті рішення про здійснення екстреної підтримки ліквідності Національний банк буде оцінювати платоспроможність банку, дотримання ним плану капіталізації (за наявності), а також проводити аналіз джерел повернення кредиту, зазначених банком в фінансовій моделі та прогнозі грошових потоків.

Щоб мати можливість скористатися кредитом, відповідні банки повинні провести підготовчу роботу заздалегідь, до виникнення у банка реальної потреби в підтримці ліквідності:

По-перше, розробити план на випадок настання кризи або надзвичайних подій (contingency planning).

По-друге, завчасно провести оцінку застави.

По-третє, укласти генеральний договір щодо ELA, який діє протягом року з моменту підписання та містить загальні умови, порядок надання і погашення кредиту, обмеження діяльності, права та обов’язки сторін.

Саме завдяки проведенню всієї підготовки заздалегідь банки в разі потреби зможуть оперативно залучати рефінансування від НБУ в рамках ELA, не витрачаючи час в кризовий момент, зокрема час на оцінку застави, проходження кредитних процедур, оформлення документів тощо, пояснює Олег Чурій.

В якості застави банки зможуть надавати, зокрема:

- цінні папери, які гарантовані державою,

- ліквідне нерухоме майно (крім об’єктів незавершеного будівництва),

- майнові права за укладеними банком кредитними договорами з юридичними особами (крім банків та бюджетних установ) та фізичними особами, виконання зобов’язань за якими в повному обсязі забезпечене іпотекою, крім об’єктів незавершеного будівництва,

- майнові права за укладеними банком кредитними договорами з фізичними особами, крім фізичних осіб-підприємців (згідно з реєстром укладених банком кредитних договорів).

В результаті, за потреби банки, які відповідають встановленим вимогам зможуть отримати у Національного банку кредит строком до 90 днів, однією або кількома сумами, під процентну ставку у розмірі облікової ставки плюс 2% річних.

Сума кредиту визначається на підставі прогнозного обсягу відпливу грошових коштів для виконання зобов’язань перед його вкладниками та іншими кредиторами крім пов’язаних з банком осіб. Водночас вона не може перевищувати суму наданого забезпечення, з урахуванням відповідних коефіцієнтів.

На час дії кредитного договору на банк будуть накладені певні обмеження, за допомогою яких Національний банк має намір унеможливити нецільове використання кредитних коштів та знизити ризик ліквідності банку. Зокрема, для банку буде обмежено:

- здійснення активних операцій та інвестицій,

- викуп акцій власної емісії, дострокове погашення боргових цінних паперів,

- розподіл капіталу,

- виплату премій і компенсацій співробітникам,

- дострокове повернення коштів пов’язаним особам та деякі інші операції.

Запровадження нового інструменту передбачено постановою Правління Національного банку України від 14 грудня 2016 року №411 "Про затвердження Положення про екстрену підтримку Національним банком України ліквідності банків". Постанова набуває чинності з 16 грудня 2016 року.

З дня набрання чинності Положенням про екстрену підтримку ліквідності Національний банк не буде розглядати клопотання і документи банків щодо надання стабілізаційних кредитів відповідно до Положення про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України, яке затверджене постановою Правління Національного банку України від 13 липня 2010 року № 327.