Новий Технічний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні

Уряд затвердив новий Технічний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

Документом передбачено встановлення:

вимог щодо обмеження використання небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні з метою сприяння охороні здоров'я людини і довкілля;

обов'язків суб'єктів господарювання;

процедури оцінки відповідності електричного та електронного обладнання вимогам Технічного регламенту;

вимог до складення декларації, маркування відповідності та здійснення державного ринкового нагляду щодо введеного в обіг електричного та електронного обладнання;

допустимих значень концентрації небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

Рішення прийняте з метою реалізації Угоди про асоціацію між Україною, Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами - членами.

Технічний регламент розроблено на основі Директиви 2011/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 8 червня 2011 р. про обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні і максимально відповідає її вимогам.