Розширено перелік суб'єктів літакобудування, щодо яких запроваджуються тимчасові заходи державної підтримки

Уряд прийняв рішення, яке створить сприятливі умови для поповнення обігових коштів підприємств авіаційної промисловості, залучення інвестицій для оновлення і модернізації основних фондів підприємств галузі із впровадженням сучасних технологій.

Внесено зміни до постанови, якою затверджувався перелік суб'єктів літакобудування, щодо яких запроваджуються тимчасові заходи державної підтримки.

Зокрема, рішенням розширено зазначений перелік, що сприятиме зміцненню економічного потенціалу суб'єктів літакобудування, збільшенню за рахунок цього прибутковості і, як наслідок, зростанню податкових надходжень до державного і місцевих бюджетів.