Рішення, що дозволяє українцям перераховувати валюту за кордон на підставі електронних індивідуальних валютних ліцензій

Українці зможуть перераховувати валюту за кордон на підставі електронних індивідуальних ліцензій

Ця система затверджена Постановою Правління НБУ №54 від 15 червня 2017 року “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”. Фізичні особи зможуть скористатися нею з 3 липня 2017 року.

Національний банк України запроваджує видачу українцям валютних ліцензій в електронній формі. Фізичні особи (крім підприємців) зможуть отримувати електронні індивідуальні ліцензії (е-ліцензіі) на перерахування іноземної валюти за кордон для здійснення окремих валютних операційчерез уповноважені банки.

На підставі е-ліцензій фізична особа зможе протягом одного календарного року перерахувати іноземну валюту за кордон на загальну суму до 50 000 доларів США (в еквіваленті).

Скористатися е-ліцензіями в межах встановленого ліміту фізичні особи зможуть для здійснення трьох видів валютних операцій:

— для інвестицій за кордон;

— з розміщення коштів на власних рахунках за межами України,

— з метою виконання зобов’язань перед нерезидентами за договорами страхування життя.

Для надання е-ліцензій та збору інформації про використання встановленого ліміту Національний банк запроваджує автоматизовану інформаційну системи “Реєстр індивідуальних ліцензій на здійснення фізичними особами валютних операцій” (АІС).

Щоб отримати е-ліцензію фізична особа має звернутися в будь-який уповноважений банк, в якому вона має відкритий власний рахунок, та подати такі документи (у паперовій або електронній формі):

— заяву до НБУ про видачу е-ліцензії,

— документи, що свідчать про наявність у цієї фізичної особи доходів у сумі, достатній для здійснення переказу коштів на підставі е-ліцензії,

— оригінали або копії документів, що підтверджують мету здійснення переказу з України (крім випадку переказу коштів на власний рахунок).

В свою чергу, уповноважений банк за умови відповідності поданої заявником інформації надсилає до Національного банку запит в електронному вигляді засобами АІС для видачі цій особі е-ліцензії. На підставі такого запиту Національний банк в автоматизованому порядку видає фізичній особі е-ліцензію шляхом унесення облікового запису до АІС, про що банк повідомляє клієнта.

Така спрощена система надання індивідуальних ліцензій полегшить та прискорить проведення фізичними особами відповідних валютних операцій. Водночас, за оцінками Національного банку, обсяг таких операцій не буде мати суттєвого впливу на стан валютного ринку.