Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику діяльності, що підлягає ліцензуванню, у сфері криптографічного та технічного захисту інформації.

Уряд затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у сфері надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та технічного захисту інформації.

Відповідно до критеріїв визначено умови, за якими суб'єкти господарювання відносяться до одного із ступенів ризику - високого, середнього та незначного.

Документом також визначено періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

Реалізація постанови, яку прийнято на виконання вимог Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", покращить систему державного нагляду (контролю), зменшить зловживання посадових осіб Адміністрації Держспецзв'язку та підвищить захищеність суб'єктів господарювання.