Закон про державний контроль та дотримання законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин

Пояснювальна записка до законопроекту від Продана О.П. (посв. №138). Юрист & Закон, 1 березня 2018 року. 4 квітня 2018 набув чинності Закон України “Про державний контроль та дотримання законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин”.

Він спрямований на встановлення правових та організаційних засад державного контролю у сфері безпечності та якості харчових продуктів. Метою цього Закону є “гармонізація законодавства України щодо державного нагляду (контролю), що здійснюється з метою перевірки виконання законодавства України про безпечність та якість харчових продуктів, кормів, здоров’я і благополуччя тварин відповідно до Регламентів ЄС № 854/2004, № 882/2004, № 669/2009 та Директиви Ради ЄС № 97/78/EC”.

Найголовніші новації:

перевірки товаровиробників проводитимуться без попереджень.

встановлення ризик-орієнтованого характеру державного контролю. Це означає, що чим нижчий рівень ризику, який становить діяльність конкретного оператора ринку, тим рідше компетентний орган (а саме Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба)) перевіряє цього оператора.

впровадження механізму контролю з боку громадськості. Щорічний аудит Держпродспоживслужби відбувається за участю представників громадськості. Його результати оприлюднюються на офіційному веб-сайті Держпродспоживслужби.

визначені розміри штрафів за порушення законодавства про харчові продукти. Це сприятиме уникненню упередженого ставлення з боку органів контролю та зниженню рівня корупції завдяки позбавленню інспектора можливості самостійно визначати суму стягнення.

детальне визначення видів державного контролю: аудиту, інспектування, передзабійного та післязабійного огляду, відбору зразків, лабораторного дослідження (випробування), документальної перевірки, перевірки відповідності, фізичної перевірки.

передбачення можливості аудіо- та відеофіксації перевірок як інспектором, так і оператором ринку.

зменшення кількості адміністративних процедур: скасовано необхідність отримання висновків санітарно-гігієнічної та ветеринарно-санітарної експертизи; спрощено процедуру отримання експлуатаційного дозволу, який тепер потрібен лише виробникам, що працюють з харчовими продуктами тваринного походження.

Зміни, запроваджені Законом України № 2042-VIII, спрямовані на гармонізацію законодавства України із законодавством Європейського Союзу, забезпечення інтересів споживачів харчової продукції, а також урівноваження прав та обов’язків товаровиробників та органів державного контролю.

Слід зазначити, що у Європейському Союзі діє правило про те, що компетентний орган має право закрити підприємство, яке виробляє небезпечну продукцію, аж доки відповідні порушення не буде усунено.

Для української дійсності, надання таких широких повноважень державному органу, а саме інспекторам, містить високий ризик щодо вчинення корупції та зловживанням з боку посадових осіб компетентного органу, що в свою чергу негативне вплине на імідж держави, в особі комптетентного органу, та буде мати негативний вплив на рівень довіри операторів ринку (суб’єктів господарювання) до компетентного органу та держави (влади) в цілому.

В зв’язку з цим, було прийнято компромісний варіант: інспектор Держпродспоживслужби має право ухвалити рішення про тимчасове припинення роботи підприємства на строк до 10 робочих днів. Зупинення роботи понад цей строк здійснюється лише за рішенням суду.

Інформація про підприємства, які грубо порушують законодавство, буде розміщуватись на сайті Держпродспоживслужби.

Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий зазначив: "Нова система державного контролю має величезне значення для України. І я вдячний депутатам за прийняття цього надважливого Закону. Виробникам української продукції буде набагато простіше вийти на нові європейські ринки. А українці отримають можливість купувати харчові продукти з високим рівнем безпечності".