Постанова про використання електронного підпису під час касового обслуговування клієнтів банків

Правління Національного банку України 11 липня 2017 року прийняло постанову № 62 “Про затвердження Змін до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україніˮ (далі – Зміни).

Цей документ продовжує процес реалізації проекту #Paperless, суть якого полягає в максимально можливій відмові від паперових документів під час обслуговування клієнтів банків.

Імплементація його норм дасть можливість банку здійснювати касове обслуговування клієнтів з використанням електронного підпису (далі – ЕП), у тому числі електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП).

Прийняття Змін викликано насамперед удосконаленням організації касової роботи банками в Україні, що пов’язано із впровадженням банками на договірних умовах з клієнтами електронного документообігу, електронних касових документів та ЕЦП/ЕП відповідно до вимог Законів України “Про електронні документи та електронний документообігˮ та “Про електронний цифровий підписˮ. У цьому випадку, банк описує технологію та механізм електронного документообігу, використання ЕП, а також збереження банком інформації, процедуру надання за бажанням клієнта оригінала електронного касового документа/оригінала паперового документа/копії на папері з електронного документа (на вимогу клієнта) з усіма реквізитами тощо.

Відповідно до Змін, якщо касове обслуговування клієнтів здійснюється з використанням ЕП, то договір повинен містити умови та порядок (процедуру) визнання учасниками електронної взаємодії електронних документів із використанням ЕП та містити умови щодо розподілу ризиків збитків, що можуть бути заподіяні банку (філії, відділенню), клієнту і третім особам.

Крім цього, Змінами передбачено, що до “каси банкуˮ, крім операційних кас банку, його філій, відділень, пунктів обміну іноземної валюти, а також ПТКС та банкоматів, входять пункти дистанційного обслуговування[1], а також уточнення інших норм, що пов’язано із прийманням від банків невідсортованої готівки, процедурою передаванням банками на дослідження сумнівних банкнот тощо.

Зміни набирають чинності з 14 липня 2017 року.