Порядок оцінки деривативів Національним банком України

24.12.2017. Національний банк затвердив "Порядок оцінки справедливої вартості похідних фінансових інструментів, операції з якими здійснює Національний банк України" (далі – Порядок).

Порядок розроблений відповідно до вимог Міжнародного стандарту фінансової звітності 13 "Оцінка справедливої вартості". Він містить опис методик, які використовуються Національним банком для оцінки справедливої вартості біржових і позабіржових деривативів.

Також в Порядку наведено опис моделей для оцінки простих позабіржових деривативів: валютного форварду, валютного свопу, валютного опціону європейського типу, угоди про форвардну процентну ставку і простого свопу процентної ставки. В майбутньому Національний банк планує розробити калькулятори для оцінки справедливої вартості простих деривативів за допомогою описаних моделей та розмістити їх на сторінках свого офіційного Інтернет-представництва.

У випадку відсутності власних методик та моделей для оцінки справедливої вартості похідних фінансових інструментів, банки можуть використовувати підходи Національного банку.

"Порядок оцінки справедливої вартості похідних фінансових інструментів, операції з якими здійснює Національний банк України" затверджено постановою Правління НБУ № 437-рш від 13 липня 2017 року.