Зміни до Положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у будівництві.

Постановою передбачено розширення кола організацій, які можуть брати участь у розробленні будівельних норм шляхом залучення до робіт з нормування організацій та установ, що мають відповідний потенціал, але не мають статусу базової організації.

Задля цього проектом акта передбачено:

- для отримання статусу базової установи виключення вимог щодо наявності технічного комітету (підкомітету) із стандартизації відповідно до Закону України "Про стандартизацію" та вимог щодо розроблення протягом десяти років нормативних документів;

- конкретизація вимог до науково-аналітичного звіту за напрямом науково-технічної діяльності у будівництві;

- виключення функцій, які відповідно до Закону України "Про стандартизацію", належать до повноважень технічних комітетів стандартизації.

На даний час до переліку базових організацій з науково-технічної діяльності у будівництві входять 32 організації, включаючи організації, що здійснюють розроблення галузевих будівельних норм (ГБН).