Посилено вимоги до банків, що здійснюють операції з довірчого управління

18.09.2017, НБУ. Пресс реліз

Національний банк посилив вимоги до діяльності банків, що є управителями фондів фінансування будівництва (ФФБ) та здійснюють операції з довірчого управління.

Зокрема, НБУ переглянув підхід до визначення спеціалізованих банків довірчого управління. Відтак банк набуває статусу спеціалізованого банку, якщо обсяг операцій за договорами довірчого управління становить 50 і більше відсотків сукупних активів банку.

Крім того, НБУ запровадив норми, дотримання яких посилить контроль банків-управителів фондів фінансування будівництва за цільовим використанням коштів таких фондів. Ці норми встановлюють вимоги до внутрішніх процедур банків. Зокрема, банк, що є управителем ФФБ, зобов’язаний мати внутрішньобанківське положення, в якому будуть зазначені процедури контролю за:

• наявністю документів, необхідних для відкриття фінансування об’єктів будівництва, в яких буде інформація про особу забудовника, його права користування земельною ділянкою, права на виконання будівельних робіт, ліцензії підрядної організації;

• цільовим використанням забудовниками коштів ФФБ;

• дотриманням строків та обсягів виконання будівельних робіт;

• дотриманням кошторису (бюджету) фінансування об’єкта будівництва;

• відповідністю технічних характеристик об’єкта будівництва та об’єктів інвестування;

• вжиттям забудовником заходів щодо усунення виявлених недоліків.

Внутрішньобанківське положення також має містити:

- формати звітів від забудовника, обсяг та рівень деталізації інформації яких забезпечить належне виконання банком, що є управителем ФФБ, обов’язків щодо контролю за цільовим використанням забудовниками коштів фондів;

- кваліфікаційні вимоги до персоналу, що здійснює контроль за цільовим використанням забудовниками коштів ФФБ.

Нові вимоги також передбачають проведення кожних півроку аудиторських перевірок та подання до НБУ аудиторських висновків щодо цільового використання коштів фондів фінансування будівництва.

Відповідні зміни передбачені постановою Правління Національного банку України від 18 вересня 2017 року № 92 "Про внесення змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні", яка набирає чинності через 30 днів з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, окрім норми щодо визначення спеціалізованих банків довірчого управління, яка набуває чинності з 01 жовтня 2018 року.

Банкам, обсяг операцій за договорами довірчого управління яких становить від 50% сукупних активів банку, протягом 30 днів із дня набрання чинності цією постановою потрібно подати до НБУ план приведення протягом року своєї діяльності у відповідність до вимог, встановлених для спеціалізованих банків довірчого управління.