Національний банк запроваджує диференційований підхід до проведення річного аудиту банків

24.10.2017. НБУ. Прес-реліз

Національний банк України запроваджує диференційований підхід до організації проведення річного аудиту банків.

Зокрема, для «великих банків»* встановлюється норма, яка вимагає укладення ними договору на проведення обов’язкового аудиту з аудиторською фірмою, яка має в своєму складі не менше 5 штатних аудиторів із банківським сертифікатом та не менше 5 штатних працівників із сертифікатом (свідоцтвом), що підтверджує кваліфікацію у сфері МСФЗ. До інших банків ця норма не застосовується.

Крім того, регулятор скасовує норму щодо засвідчення документів печаткою аудиторської фірми. Натомість встановлюється вимога проведення аудиту та подання звіту аудитора з урахуванням Міжнародних стандартів аудиту.

Для оптимізації функцій банківського нагляду, відтепер банки подаватимуть до НБУ не лише письмовий звіт про роботу підрозділу внутрішнього аудиту банку, але й його електронну копію (сканкопію).

Зазначені зміни внесені постановою Правління НБУ «Про затвердження та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань аудиту банків» № 105 від 24.10.2017, яка набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Постановою 105 вносяться зміни до Положення про порядок подання банками до НБУ звіту аудитора за результатами щорічної перевірки фінансової звітності (Положення № 389) та до Положення про організацію внутрішнього аудиту в банках України (Положення № 311).

Зміни до Положення № 389 погоджені з Аудиторською палатою України.

Постановою № 105 також визначено, що в разі укладення «великим банком» до дати набрання чинності цією постановою договору на проведення обов’язкового аудиту за 2017 рік, нова норма Положення № 389 з вимогами до аудиторської фірми на нього не розповсюджується. У разі відсутності на зазначену дату в такого банку відповідного договору, строк його подання до НБУ подовжується до 15 грудня 2017 року**.

*Банки з державною часткою та банки, розмір загальних активів яких становить не менше ніж 0.5 відсотка від розміру загальних активів банківської системи. Станом на 01.10.2017 це - 24 банки.

** Установлений для банків термін подання договорів – до 01 листопада звітного року