Закон про електронні довірчі послуги

Урядовий портал, 7 листопада 2018. В листопаді втратив чинність закон «Про електронний цифровий підпис» та вступив у силу закон «Про електронні довірчі послуги».

Закон України «Про електронні довірчі послуги» спрямований на реформування національної нормативної бази у сфері електронного цифрового підпису шляхом імплементації законодавства Європейського Союзу. Зокрема гармонізації з положеннями Регламенту (ЄС) №910/2014 Європейського Парламенту та Ради від 23.07.2014 р. про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій в межах внутрішнього ринку та скасування Директиви 1999/93/ЄС.

Метою цього Закону є врегулювання відносин між юридичними, фізичними особами, суб’єктами владних повноважень у сферах надання і одержання електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації. Окремим пунктом винесено, що постачальники електронних довірчих послуг мають гарантувати їх доступність для людей з обмеженими фізичними можливостями.

Закон вдосконалює надання вже звичного для українців електронного цифрового підпису. Залежно від ступеня довіри до засобів електронної ідентифікації вводиться три рівні електронного підпису:

простий електронний підпис та печатка – низький рівень довіри;

удосконалений електронний підпис та печатка – середній рівень довіри;

кваліфікований електронний підпис та печатка – високий рівень довіри.

Лише кваліфікований електронний підпис прирівнюється до власноручного.

З 7.11.2018 акредитовані центри сертифікації ключів (АЦСК) надаватимуть тільки удосконалений і кваліфікований електронний підпис, який має більш високий рівень довіри. Ключі, видані до 07.11.2018, не припиняють своєї дії.

Закон передбачає: якщо відповідно до законодавства на паперовому документі вимагається особистий підпис, в електронному вигляді допускається використання лише кваліфікованого підпису. Кваліфікований електронний підпис має таку саму юридичну силу, як і власноручний, а кваліфікована електронна печатка має презумпцію цілісності електронних даних.

Вплив на закупівлі

У системі ProZorro під час проведення закупівель та участі у них, використовують електронно-цифровий підпис. У вже розпочатих тендерах замовникам немає потреби вносити зміни до тендерної документації стосовно застосування електронного цифрового підпису, оскільки раніше видані ЕЦП та посилені сертифікати відкритих ключів залишаються чинними, а також з урахуванням принципу неприпустимості зворотної дії актів законодавства у часі. Постачальники, які мають вже зареєстровані ключі ЕЦП, зможуть брати участь у закупівлях із наявними ЕЦП. Постачальники, які будуть оформлювати нові ключі – будуть отримувати нові кваліфіковані електронні підписи і з ними подавати пропозиції. Оскільки термін дії ключів ЕЦП обмежений, із часом всі учасники ринку перейдуть на ключі КЕП.

Центри сертифікації ключів

Чинні кваліфіковані сертифікати електронного підпису діятимуть ще два роки з моменту набрання чинності Законом. Також легітимними залишаються усі АЦСК, які тепер автоматично стають кваліфікованими надавачами електронних послуг. Закон значно спростив процедуру набуття статусу «надавача електронних довірчих послуг». Якщо до цього, з сертифікатами ЕЦП оперували тільки центри сертифікації ключів, то в оновленій моделі надавачем послуг можуть стати різні компанії незалежно від форми власності або ФОП, дані про яких містяться у спеціальному довірчому списку. Наприклад, банківська установа чи оператор стільникового зв’язку.

Реєстрована електронна доставка документів

Тепер документи в електронній формі можуть передаватися між учасниками цивільних правовідносин з повним збереженням юридичної сили і доказовості у суді.

Інтергація з ЄС

Також з набранням чинності Законом відбудеться взаємне визнання українських та іноземних сертифікатів відкритих ключів та електронних підписів. Що означає поширення ЕЦП у транскордонній взаємодії. Завдяки приведенню Закону №2155-VIII у відповідність до норм Регламенту ЄС №910/2014 Україна здійснюватиме певні операції з документообігу з країнами Європи в електронному вигляді. Це суттєво зменшує вартість та часові втрати у процедурі офіційної комунікації між органами України та ЄС.

Міністр юстиції Павло Петренко зазначає: «Запровадження Закону «Про електронні довірчі послуги» забезпечить українців сучасними інструментами електронної комерції та комунікації з партнерами й державою. Важливою перевагою нового цифрового підходу є фіксація реального часу підписання електронних документів. Це захист бізнесу – достовірності й дійсності контрактів, які укладають он-лайн в режимі реального часу. Також цей закон я вважаю одним з революційних для запровадження в Україні повноцінного електронного врядування».