НБУ змінив порядок ведення Реєстру аудиторських фірм

НБУ. 13.11.2017. прес-реліз

Національним банком затверджені зміни до порядку ведення Реєстру аудиторських фірм. Зміни передбачають установлення додаткових вимог до аудиторської фірми, яка включається до Реєстру, та до її працівників. Зокрема, встановлюється вимога:

● збільшення до двох років мінімального терміну договірних відносин аудиторської фірми з банком щодо надання аудиторських послуг;

● збільшення мінімальної чисельності аудиторів із банківським сертифікатом (не менше трьох осіб замість двох) та підвищення рівня кваліфікації працівників аудиторської фірми. А саме: не менше, ніж у двох працівників аудиторської фірми мають бути сертифікати (свідоцтва), що підтверджують їх кваліфікацію у сфері МСФЗ та були видані їм визначеними сертифікуючими професійними організаціями, які є членами Міжнародної федерації бухгалтерів (IFAC);

● наявності в аудиторської фірми деяких технічних умов (комп’ютерного обладнання, програмного забезпечення) та власного (орендованого) приміщення, що використовується для здійснення аудиторської діяльності;

● включення аудиторської фірми до розділу Реєстру аудиторських фірм та аудиторів Аудиторської палати України, що містить перелік аудиторських фірм, які відповідають критеріям проведення обов’язкового аудиту. Серед критеріїв:

- наявність інформації про укладання договору страхування професійної відповідальності;

- проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг;

- розкриття на власному веб-сайті публічної інформації щодо діяльності аудиторської фірми тощо.

Окрім того, змінами доповнено перелік підстав для відмови аудиторській фірмі у включенні до Реєстру, внесенні змін до Реєстру, продовженні строку дії свідоцтва, а також уточнено перелік підстав виключення аудиторської фірми з Реєстру. Норма, яка передбачає засвідчення документів печаткою аудиторської фірми, скасовується.

Відповідні зміни прийняті постановою Правління НБУ № 110 від 10 листопада 2017 року "Про затвердження Змін до Положення про порядок ведення Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків", яка набирає чинності наступного за днем її офіційного опублікування, крім підпункту 10 пункту 2.1 розділу II Положення № 410, який набирає чинності з 01 листопада 2018 року. Цим підпунктом визначається перелік сертифікатів (свідоцтв), що підтверджують кваліфікацію у сфері МСФЗ.

Постанова № 110 є регуляторним актом Національного банку, проект якого був протягом одного місяця розміщений на сторінці офіційного сайту Національного банку України для обговорення.