НБУ спростив банкам умови подання відомостей про їх структуру власності

НБУ. 10.11.2017

Національний банк України спростив умови подання відомостей до НБУ про структуру власності банку. Зокрема, змінами передбачено:

- право Національного банку визнати структуру власності банку непрозорою в разі неможливості встановити особу чи осіб, які здійснюють значний вплив на управління або діяльність банку;

- можливість подання відомостей про структуру власності банку до Національного банку лише в електронному вигляді. Документи про структуру власності на паперових носіях можуть бути додатково подані за ініціативою банку або на вимогу НБУ.

Також уточнено вимоги щодо оформлення документів. Наприклад, документи про структуру власності мають містити повну та достовірну інформацію щодо структури власності банку на дату їх подання. Документи, що складені іноземною мовою, для подання до НБУ обов’язково мають бути перекладені на українську мову.

Зазначені зміни внесені постановою Правління НБУ “Про затвердження Змін до Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку” №109 від 10 листопада 2017 року, яка набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.