Вдосконалено Порядок інформаційного обміну між держорганами за принципом "єдиного вікна" з використанням електронних засобів передачі інформації.

Вдосконалено Порядок інформаційного обміну між органами доходів і зборів, іншими державними органами та підприємствами за принципом "єдиного вікна" з використанням електронних засобів передачі інформації.

Прийняті зміни дозволять вдосконалити механізм взаємодії органів доходів і зборів та державних органів, уповноважених на здійснення санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного та інших видів державного контролю за принципом "єдиного вікна" в частині:

поширення дії Порядку на операції з переміщення товарів у всіх митних режимах та його обов'язкового застосування з 1 лютого 2018 року;

поширення механізму "єдиного вікна" на переміщення товарів за періодичними митними деклараціями та попередніми деклараціями, які містять повний обсяг даних (типу ЕА);

зменшення кількості сканованих документів шляхом надання контролюючим органам необхідних відомостей, які наявні в попередній декларації;

визначення контролюючими органами в електронному повідомленні підприємству вичерпного переліку оригіналів документів, які мають бути пред'явлені/передані під час проведення огляду.