Затверджено Порядок ведення Єдиного державного реєстру витратомірів - лічильників та рівнемірів

Передбачається створення багатофункціональної системи контролю з автоматизованого збору інформації щодо виробництва та реалізації пального, відстеження в режимі он-лайн наявності пального у резервуарах, перерахунку його залишків та надлишків, встановлення динамічних відхилень його залишків та інших параметрів отримання та відпуску пального.

Згідно з документом держателем Реєстру є ДФС, інформацію до Реєстру вносять виробники та реалізатори пального за допомогою спеціального програмного продукту розробленого ДФС. Також встановлено порядок подання суб'єктами господарювання інформації до Реєстру та можливість її коригування.

Реалізація постанови дасть можливість здійснювати комплексний контроль за виробництвом та реалізацією пального для забезпечення запобігання ухилення від сплати акцизного податку.