Врегульовано питання участі незалежних членів наглядової ради та представників держави в наглядових радах інших компаній

Уряд вніс зміни до ряду нормативно-правових актів щодо питань, які регулюють управління об'єктами державної власності, а також до Положення про наглядову раду публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".

Виключено норму щодо обмеження бути членом наглядової ради чи виконавчого органу для незалежного члена та представника держави наглядової ради державного унітарного підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі.

Таким чином врегульовано питання щодо участі незалежних членів наглядової ради та представників держави в наглядових радах інших компаній.