НБУ удосконалює умови ведення депозитарної діяльності та розрахунків за операціями з державними цінними паперами

22.12.2017 НБУ, прес-реліз

Національний банк України оновлює підходи до здійснення депозитарної діяльності з державними цінними паперами, стандартизуючи та розширюючи можливості депозитарних установ та запроваджує нові види розрахунків за операціями з цінними паперами на позабіржовому ринку.

З цією метою Національний банк затвердив нове "Положення про провадження депозитарної і клірингової діяльності та забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів Національним банком України".

Затвердження положення у принципово новій редакції має на меті зробити його більш клієнтоорієнтованим, з однотипним описанням всіх процесів, операцій та правил обслуговування клієнтів, а також привести Положення до єдиних базових вимог до здійснення депозитарної діяльності в Україні та міжнародних стандартів депозитарного обліку.

Нове Положення має не лише більш логічну і зручну структуру документу, а й містить низку новацій.

По-перше, цей документ запроваджує нові моделі розрахунків, які відкриють альтернативні можливості для учасників фондового ринку при роботі з державними цінними паперами. Зокрема, запроваджено модель розрахунків "оплата проти поставки цінних паперів". Вона є механізмом гарантування депозитарієм розрахунків за операціями з цінними паперами, укладеними на позабіржовому ринку, і передбачає, що право власності на цінні папери переходить до нового власника виключно після здійснення оплати. Ця нова модель розрахунків виступає надійною альтернативою розрахункам через Розрахунковий центр і створить передумови для анонсованого раніше скасування монополії РЦ на здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів.

По-друге, новим Положенням чітко врегульований порядок проведення розрахунків за принципом "поставка цінних паперів без оплати" для забезпечення проведення розрахунків за державними цінними паперами на позабіржовому ринку в умовах, коли сторони не вимагають гарантій розрахунків з боку інфраструктури фондового ринку та врегульовують їх порядок умовами договору.

По-третє, для нових клієнтів депозитарію Національного банку спрощено процедуру відкриття рахунку. Так, було суттєво зменшено перелік документів що подаються для відкриття рахунку, та спрощено вимоги до їх оформлення, зокрема знято вимогу щодо засвідчення документів печаткою. На додаток, власне процедура розгляду документів буде прискорена і спрощена завдяки запровадженню нових принципів взаємодії між депозитарієм НБУ та клієнтами.

Положенням також запроваджуються додаткові заходи щодо забезпечення прав інвесторів.

Так, впроваджується можливість відкриття так званих "сегрегованих рахунків" – окремих персоніфікованих рахунків для всіх типів депонентів на рівні депозитарію Національного банку. Це допоможе одночасно і спростити ведення обліку цінних паперів, і підвищити надійність збереження інформації про права на цінні папери клієнтів. На додаток, такий крок сприятиме більшій гнучкості в обслуговуванні, а також розширенню переліку послуг, які депозитарні установи надають своїм клієнтам.

Крім того, з метою збереження прав на активи, що обліковуються в депозитарній установі, яка припиняє діяльність, були чітко врегульовані процедури роботи з такими активами. Це стане ще одним кроком з підвищення рівня захисту прав інвесторів.

В новому Положенні також створено правове підґрунтя для входження міжнародного депозитарію на український фондовий ринок. З цією метою унормовано порядок взаємодії з міжнародними депозитаріями та обслуговування операцій на рахунку депозитарію відкритому в міжнародному депозитарії так само, як і порядок відкриття та обслуговування рахунку міжнародного депозитарію в депозитарії Національного банку.

Зазначене Положення затверджено Постановою Правління Національного банку № 140 "Про затвердження Положення про провадження депозитарної і клірингової діяльності та забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів Національним банком України" від 21 грудня 2017.

Основна частина положення набуває чинності з 22 грудня 2017 року окрім деяких новацій, які набувають чинності з 02 квітня 2018 року, після впровадження оновленого програмного забезпечення депозитарію.