Фінансовий сектор отримає єдину Cистему фінансової звітності

20.12.2017, НБУ, прес-реліз

Для фінансового сектору буде впроваджена єдина Система фінансової звітності. Відповідний Меморандум про взаєморозуміння щодо розробки і запровадження Системи фінансової звітності (надання звітності у форматі XBRL) підписали очільники Міністерства фінансів Україні, Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Згідно з цим документом, основне завдання регуляторів - запровадження в Україні нової Системи фінансової звітності, яка дозволить здійснювати прийом, обробку, перевірку та розкриття фінансової звітності підприємств у єдиному електронному форматі. Основою для роботи Системи стане стандарт XBRL. Система пропонуватиме єдиний стандарт звітності в залежності від видів діяльності компаній та буде обладнана єдиним вікном для її подання. Передбачається, що її запуск відбудеться у 2019 році, оскільки відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", підприємства, що становлять суспільній інтерес, повинні складати і подавати фінансову звітність органам державної влади за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі саме за 2019 рік.

Нова Система фінансової звітності запроваджуватиметься на базі НКЦПФР.

"У нас є унікальний шанс використати кращі практики і в максимально короткі терміни створити базис для прозорої та ефективної економіки. Адже інформативність, правдивість, цілісність, повнота і адекватність фінансової звітності на фінансовому ринку є чи не головною передумовою виникнення довіри до компаній, ринку та економіки в цілому", - зауважив Голова НКЦПФР Тимур Хромаєв.

Національний банк також бере активну участь у розробці єдиної Системи фінансової звітності для учасників фінансового ринку.

"Якісна та доступна корпоративна фінансова звітність – вкрай необхідна ланка для покращання інвестиційного клімату. Формування єдиної Системи такої звітності стане значним зрушенням у напрямку ефективного управління економікою та стимулювання економічного зростання,- підкреслив в.о. Голови Національного банку України Яків Смолій.- Система значно спростить процес обміну діловою інформацію. Зокрема, це дозволить банкам отримувати фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності від суб’єктів господарювання в автоматичному режимі, що спростить та одночасно сприятиме підвищенню прозорості у відносинах банків із клієнтами".

Відповідно до законодавства, подавати фінансову звітність у рамках нової Системи будуть підприємства, що становлять суспільний інтерес:

· емітенти, цінні папери яких допущені до біржових торгів

· банки

· страховики

· недержавні пенсійні фонди

· інші фінансові установи та підприємства, які належать до великих підприємств.

При цьому, до переліку таких підприємств не були включені професійні учасники фондового ринку.

"НКЦПФР наполягає на необхідності виправлення цього недоліку і включення їх до зазначеного переліку для впровадження однакового підходу до розкриття фінансової звітності всіма учасниками фінансового ринку і забезпечення повноцінного захисту всіх категорій споживачів фінансових послуг",- наголосив Тимур Хромаєв.

Компаніям, які здійснюють декілька видів професійної діяльності, та регулюються різними регуляторами, не буде потрібно складати звітність для кожного з регуляторів окремо.

Запровадження в Україні стандарту фінзвітності за стандартом XBRL відбувається за участі міжнародних донорів - Проекту технічної допомоги ЄС "Технічна допомога за пріоритетними напрямами фінансового сектору" (EU-FINSTAR) і Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

"Підписання Меморандуму знаменує собою важливий крок у напрямку впровадження нових стандартів складання і подання фінансової звітності. Зміни сприятимуть тому, щоб фінансова інформація була більш доступною для інвесторів, а її подання відбувалось відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності. Меморандум демонструє єдність чотирьох регуляторів, які його підписали, в напрямку посилення фінансової прозорості та захисту інвесторів в Україні", - прокоментував Керівник Проекту технічної допомоги EU-FINSTAR Скотт Калхун.

Нагадаємо, питання удосконалення фінансової звітності є одним з ключових елементів Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року. Так, основною метою компоненти В.12 Програми "Звітність фінансового сектору" є перехід до подання звітності у електронному форматі за стандартом XBRL.

Довідка

XBRL (англ. eXtensible Business Reporting Language – "розширювана мова ділової звітності") - відкритий стандарт обміну діловою інформацією. У західних країнах він є загальновизнаним стандартом для подання фінансової звітності за МСФЗ і GAAP США в електронному вигляді. Відкритість стандарту означає, що компаніям, які використовують XBRL, не потрібно купувати ліцензії і сплачувати комісії за його використання.

Стандарт XBRL розроблений міжнародною організацією XBRL International Inc. для обміну бізнес-інформацією між бізнес-системами. Він широко використовується в багатьох країнах регуляторами ринків цінних паперів, банківськими регуляторами, реєструючими та податковими органами, а також національними статистичними агентствами. На даний час XBRL офіційно рекомендований до використання і підтримується Радою з МСФЗ для електронного складання звітності за стандартами МСФЗ.

Основні переваги XBRL:

· автоматичне введення-вивід даних без повторної трансформації;

· швидкість і автоматичне складання звіту, в тому числі консолідованого;

· швидкий, ефективний і надійний аналіз і зіставлення даних;

· відстеження даних, скорочення часу ухвалення рішень;

· просування ефективності та економічності для регуляторного (наглядового) процесу.

Одним із найуживаніших напрямків використання XBRL є регламентація складання, подання та аналізу фінансової інформації, а саме фінансових звітів. XBRL базується на показниках і правилах таксономії. Таксономія фінансової звітності – склад статей і показників фінансової звітності та її елементів, які підлягають розкриттю, а також взаємозв‘язків між ними та іншими елементами таксономії.