Новий порядок реєстрації та ліцензування банків

Національний банк удосконалив порядок реєстрації та ліцензування банків

НБУ. 29.12.2017 прес-реліз

Національний банк України вніс зміни до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів.

Зміни при набутті або збільшенні істотної участі

Зокрема, зміни визначають випадки, у яких допускається набуття або збільшення особою істотної участі в банку без попереднього погодження з НБУ, а також встановлений порядок погодження фактичного набуття або збільшення істотної участі для таких випадків. Відтак для осіб, які з об’єктивних причин не мають можливості отримати погодження НБУ до фактичного набуття або збільшення істотної участі у банку (наприклад, у випадку отримання ними спадщини), існуватиме спеціальний правовий механізм легалізації їх статусу, як власників істотної участі в банку.

Водночас Національний банк посилив вимоги до осіб, які в результаті набуття або збільшення істотної участі стають контролерами банків, а саме:

● визначено, що обов’язковою умовою для погодження набуття такою особою контролю над банком, який потребує додаткової капіталізації, є підтвердження нею джерел походження коштів, які спрямовуватимуться на таку капіталізацію;

● встановлено обов’язок особи подати до НБУ трирічний бізнес-план діяльності банку, вказавши в ньому, в тому числі, потребу у подальшій капіталізації банку та джерела її фінансування.

Завдяки новим вимогам НБУ матиме змогу вже на стадії погодження істотної участі розуміти плани набувача стосовно розвитку банку. Також регулятор зможе оцінити наперед його можливості надавати банку фінансову підтримку у майбутньому.

Зміни при відкритті відокремлених підрозділів банків

З метою забезпечення потреб осіб із обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення визначено, що банки мають дотримуватися нормативів із питань створення безперешкодного життєвого середовища для таких груп населення при відкритті своїх відокремлених підрозділів.

Зміни для початку нового виду діяльності банками, щодо яких застосовано обмеження в діяльності

Змінами до Положення лібералізовані вимоги щодо початку нового виду діяльності або надання нового виду фінансових послуг банками, до яких було застосовано захід впливу у вигляді обмеження здійснення окремих видів операцій. Відтепер такі банки зможуть розпочинати новий вид діяльності або надання нового виду фінансових послуг у разі, якщо їх здійснення не обмежується відповідним рішенням про застосування заходу впливу та не призведе до негативних наслідків для банку, його кредиторів і вкладників.

Зміни щодо використання печаток у документах на реєстрацію

Крім того, на виконання вимог Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами-підприємцями" з Положення виключені норми щодо подання до Національного банку документів, засвідчених відбитками печаток, та вимоги щодо нотаріального засвідчення вірності копії документа, якщо така вимога не встановлена законом.

Зазначені зміни внесені постановою Правління НБУ № 146 від 28 грудня 2017 року "Про затвердження Змін до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів", яка набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування