Національний банк удосконалив умови видачі НФУ генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій

НБУ. 27.12.2017 прес-реліз

Національний банк України затвердив нову редакцію Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам (НФУ) та національному оператору поштового зв’язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій.

Цим документом НБУ пом’якшив умови видачі генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій. Зокрема:

· мінімальний розмір власного капіталу НФУ для здійснення діяльності з обміну валют знижено вдвічі - до 10 млн грн[*] за умови, що така установа здійснюватиме діяльність з використанням не більш ніж 50 структурних підрозділів. Кожне наступне збільшення кількості структурних підрозділів на 50 одиниць потребуватиме збільшення мінімального власного капіталу на 10 млн. грн;

· зменшено з 3 до 1 року строк роботи НФУ у національній валюті для отримання генеральної ліцензії на здійснення відповідних операцій в іноземній валюті.

Разом з тим нове Положення встановлює більш жорсткі вимоги до фінансового стану, ділової репутації керівників та власників істотної участі в НФУ.

Відтак, щоб мати право здійснювати валютні операції, небанківські фінансові установи повинні будуть відповідати вимогам щодо відсутності циклічної структури власності та наявності погодження компетентного органу щодо набуття чи збільшення істотної участі у НФУ.

Регулятор тепер зможе призупинити чи продовжити строки розгляду документів на отримання генеральної ліцензії небанківської фінансової установи. А у разі вчинення НФУ певної кількості суттєвих порушень чи у випадку недопущення уповноважених працівників НБУ до проведення перевірки структурного підрозділу НФУ, регулятор взагалі зможе відкликати в установи генеральну ліцензію. Для чіткого дотримання цих умов постановою запроваджується поняття суттєвого порушення порядку проведення валютно-обмінних операцій та вимог щодо організації захисту приміщень небанківських фінансових установ.

Національний банк також передбачив видачу генеральної ліцензії шляхом внесення облікового запису до електронного реєстру та надав можливість небанківським фінансовим установам формувати витяг з цього реєстру за допомогою веб-сайту НБУ.

Для небанківських фінансових установ, які вже мають генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, встановлюється перехідний період для приведення своєї діяльності у відповідність до нових вимог. Так, існуючим ліцензіатам необхідно протягом:

- 2 місяців з дня набрання чинності змін подати до НБУ анкету з інформацією про фінансовий стан і фінансові зобов’язання НФУ, ділову репутацію його керівників та власників, відносини з іншими особами;

- 6 місяців з дня набрання чинності змін забезпечити приведення своєї діяльності у відповідність до нових вимог Положення та подати до Національного банку України письмове запевнення про відповідність їх діяльності вимогам Положення.

Зазначені зміни затверджені постановою Правління НБУ від 21 грудня 2017 року № 137 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" та набирають чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.