Зміни до Порядку розміщення тимчасово вільних коштів єдиного казначейського рахунка

Уряд вніс зміни до Порядку розміщення тимчасово вільних коштів єдиного казначейського рахунка та коштів валютних рахунків державного бюджету на депозитних рахунках.

Рішення прийняте для посилення інструментарію ефективного використання бюджетних коштів з урахуванням прогнозованої потреби в іноземній валюті, стану платіжного балансу, дефіциту бюджету, ситуації з обслуговуванням зовнішнього боргу, мінімізації ризиків курсових коливань тощо.

Це забезпечить змогу ефективно використовувати бюджетні кошти з урахуванням поточних та прогнозних макроекономічних показників та інших факторів.