НБУ осучаснив порядок здійснення операцій за гарантіями

НБУ осучаснив порядок здійснення операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах

НБУ. 02.02.2018. Метою прийняття оновленого Положення, яке регулює загальний порядок, умови надання та отримання банками гарантій і контргарантій та їх виконання, є :

● відмова від використання паперових документів під час оформлення банками та їх клієнтами операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах;

● адаптація його норми до міжнародної практики здійснення банками операцій за гарантіями;

● урахування нових тенденцій на ринку та осучаснення регулювання операцій за гарантіями.

Нова редакція цього документу затверджена постановою Правління Національного банку України від 25.01.2018 № 5.

Його підготовка здійснювалася в рамках співпраці Національного банку України, Незалежної асоціації банків України і Міжнародної Торгової Палати над реалізацією проекту #Paperless, суть якого полягає в запровадженні електронного документообігу на етапах здійснення банками та їх клієнтами операцій за гарантіями.

Новаціями Положення є:

● зменшення кількості паперових документів, які використовуються при оформленні уповноваженими банками та їх клієнтами операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах;

● використання електронних документів на всіх етапах здійснення уповноваженими банками та їх клієнтами операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах;

● зменшення кількості формальних інструкцій у порядку роботи з гарантіями;

● адаптація порядку здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах до сучасної міжнародної практики здійснення операцій за гарантіями.

● дотримання банками, які надають гарантії як забезпечення тендерної пропозиції відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", вимог до забезпечення тендерної пропозиції, установлених нормативно-правовим актом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері публічних закупівель.

Норми Положення поширюється на усі банки – резиденти України, які беруть участь у здійсненні таких операцій.

Нагадаємо, що гарантія є одним із видів забезпечення виконання зобов'язання. За гарантією банк-гарант гарантує перед кредитором виконання боржником свого зобов'язання.

Постанова набирає чинності з 03.02.2018, крім норми про виконання вимог до забезпечення тендерної пропозиції[*].