Порядок аналізу видатків бюджету

Уряд запровадив в Україні огляд видатків бюджету як новий сучасний інструмент бюджетного аналізу та управління бюджетними коштами для оцінки ефективності і доцільності видатків. Новий інструмент запроваджується на базі п’яти пілотних міністерств — МОН, Мінагрополітики, Мінсоцполітики, Мінінфраструктури, Мінрегіон. Це здійснюється для підвищення ефективності державної політики у певній сфері, покращання планування бюджету, підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

Проведення секторального огляду містять цілі, вимоги щодо створення робочих груп, їх завдання та заходи, що мають бути ними проведені, визначають особливості формування звіту про секторальний огляд та вимоги щодо його змісту.

Терміном подання Кабінету Міністрів звітів про секторальний огляд у відповідних сферах визначено 1 квітня 2018 року. До цієї дати міністерства повинні забезпечити представлення звітів на засіданні Кабінету Міністрів та оприлюднення їх на своїх офіційних сайтах.