НБУ розширив обсяг обов’язкової для оприлюднення інформації про банки

20.02.2018. прес-реліз. Національний банк продовжує роботу над підвищенням прозорості банківської системи. З цією метою Правління НБУ прийняло рішення про розширення переліку даних про фінансовий стан банків та виконання ними пруденційних вимог, що підлягають оприлюдненню на сайті Національного банку, а також інтернет-сторінках комерційних банків України.

З березня Національний банк розпочне щомісячну публікацію значень економічних (пруденційних) нормативів та складових регулятивного капіталу у розрізі окремих банків. Наразі інформація стосовно нормативів оприлюднюється за банківською системою в цілому. Перша публікація зазначених даних у розрізі окремих банків розкриватиме показники за лютий 2018 року.

Інформація про ці показники також публікуватиметься банками на власних веб-сайтах щомісячно, до 10 числа.

На додаток, банки України розпочнуть публікацію на власних веб-сайтах оборотно-сальдових балансів, інформації про структуру кредитного портфелю у розрізі видів економічної діяльності, а також даних про якість кредитного портфеля.

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць публікуватиметься до 25 числа місяця, наступного за звітним, а за грудень – до 1 лютого наступного року. Дані з урахуванням коригуючих проводок за звітний рік мають бути опубліковані банками до 25 квітня року, наступного за звітним.

Інформація про розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам, за класами боржника за звітний місяць має публікуватись до 25 числа місяця, наступного за звітним, за грудень – до 1 лютого наступного року.

Дані про структуру кредитів суб’єктам господарювання за видами економічної діяльності публікуються щорічно до 1 лютого року, наступного за звітним.

Зазначені кроки сприятимуть збільшенню транспарентності банків, що відповідає інтересам інвесторів, кредиторів, вкладників, інших клієнтів банків.

Публікація окреслених даних закріплена Постановою Правління НБУ від 15 лютого 2018 року № 11 "Про встановлення переліку інформації, що підлягає обов’язковому опублікуванню банками України". Постанова набуває чинності 21 лютого 2018 року.