Врегульовано процедури працевлаштування за кордоном

Уряд підвищує рівень захисту соціально-трудових прав і законних інтересів громадян України при легальному працевлаштуванні за кордоном.

Зокрема, урядовим рішенням внесено зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

Рішенням удосконалено механізм державного регулювання у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном та посилено соціальний та правовий захист громадян України, які працевлаштовуються за кордоном.

Актом врегульовано процеси, пов’язані з господарською діяльністю щодо надання посередницьких послуг з працевлаштування за кордоном, захистом прав громадян України, працевлаштованих за кордоном та відповідальністю ліцензіатів у разі порушення вимог зазначених Ліцензійних умов.

Зокрема, передбачається, що роботодавці мають обов’язково зазначати в трудовому договорі (контракті) конкретизовану інформацію про умови праці, а саме відомості про: умови праці, оплату праці, відрахування із заробітної плати, тривалість робочого часу і часу відпочинку, строк дії трудового договору (контракту) та умови його розірвання.

Крім того, до укладання договору про надання відповідних послуг клієнт ліцензіата отримує безоплатно достовірну інформацію про умови праці та умови проживання у державі працевлаштування.

Зміни спрямовані на захист прав і законних інтересів громадян України, які мають намір легально працювати за кордоном, на запобігання шахрайству у цій сфері та протидію торгівлі людьми.