Нова редакція регламенту безпечності іграшок

Урядом прийнято нову редакцію Технічного регламенту безпечності іграшок, розробленого з урахуванням Директиви 2009/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 18 червня 2009 року про безпеку іграшок, до якої починаючи з 2012 року було внесено низку змін.

Прийняття Технічного регламенту забезпечить приведення національного законодавства у відповідність із нормами законодавства Європейського Союзу та дозволить у майбутньому укласти між Україною та ЄС Угоду АСАА, що забезпечить вільний доступ іграшок на ринки сторін на основі взаємного визнання результатів оцінки відповідності.

Технічний регламент визначає:

- обов’язки суб’єктів господарювання (виробників, уповноважених представників виробника, імпортерів, розповсюджувачів);

- суттєві вимоги щодо безпечності іграшок;

- положення щодо презумпції відповідності іграшок вимогам щодо безпечності;

- питання, пов’язані зі складанням декларації про відповідність, нанесенням знака відповідності технічним регламентам та іншого маркування;

- положення щодо призначених органів з оцінки відповідності та спеціальні вимоги до них;

- положення про здійснення державного ринкового нагляду;

- перелік виробів, які не вважаються іграшкою відповідно до Технічного регламенту;

- особливі вимоги щодо безпечності;

- вимоги до технічної документації;

- вимоги щодо попереджень (загальних, спеціальних попереджень та позначень про вжиття обережності при користуванні окремими категоріями іграшок).