Зміни до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства

Уряд вніс зміни до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з державного або місцевого бюджету.

Зокрема дію Порядку поширено на випадки надання фінансової підтримки всеукраїнським громадським організаціям ветеранів. Зменшено строк, протягом якого повинен функціонувати інститут громадянського суспільства для отримання можливості подавати конкурсні пропозиції (з двох років після реєстрації до шести місяців). Також оптимізовано перелік документів, які подаються учасниками конкурсу в конкурсній пропозиції.

Крім того:

змінено строк оголошення конкурсу місцевими органами виконавчої влади з 1 квітня на 1 жовтня року, що передує бюджетному періоду;

встановлено умови для унеможливлення фінансування протягом одного бюджетного періоду одного і того ж проекту з різних джерел;

передбачено оприлюднення організатором конкурсу інформації про склад конкурсної комісії;

передбачено право організатора конкурсу продовжити строк приймання конкурсних пропозицій у разі їх ненадходження у встановлений строк;

з метою зменшення фінансового навантаження на інститути громадянського суспільства визначено, що розмір співфінансування програми (проекту, заходу) переможцем конкурсу становить не менш як 15 % від необхідного обсягу фінансування тощо.

Запропоновані зміни сприятимуть вдосконаленню процедури проведення конкурсу та забезпеченню її прозорості.