Національний банк посилює оверсайт за діяльністю платіжних систем

НБУ. Прес реліз. 12.06.2018. Національний банк України посилює оверсайт за діяльністю платіжних систем, їх учасників та операторів послуг платіжної інфраструктури.

Відповідну постанову № 61 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" (далі – Постанова № 61) прийняло Правління Національного банку України 07 червня 2018 р.

Постанова № 61, зокрема, передбачає:

- встановлення вимог до організаційних та технічних заходів, які повинні вживати об’єкти оверсайта для забезпечення безперервності діяльності;

- спрощення вимог до інформації, яку об’єкти оверсайта зобов’язані розміщувати у пунктах приймання/виплати готівки;

- удосконалення вимог до інформації, яка повинна знаходитися на офіційних сайтах об’єктів оверсайта, моніторах програмно-технічних комплексів самообслуговування та у пунктах приймання/виплати готівки, які ними використовуються;

- визначення змісту інформації, яка фіксується об'єктами оверсайта після виникнення кожного порушення безперервності діяльності та встановлення механізму надання її до НБУ;

- удосконалення вимог до зберігання інформації про кожну операцію з переказу коштів, здійснену в платіжній системі;

- встановлення вимог до об’єктів оверсайта щодо наявності власного офіційного веб-сайту;

- приведення норм Положення про нагляд (оверсайт) платіжних систем та систем розрахунків в Україні у відповідність до вимог статті 581 Господарського кодексу України щодо використання печатки.

Цією постановою також встановлюються деякі додаткові права та обов’язки уповноважених працівників НБУ щодо отримання та повернення документів і матеріалів під час здійснення виїзних перевірок, а також визначається правовий механізм вручення керівнику об'єкта перевірки першого примірника довідки за результатами перевірки, у разі неможливості його безпосереднього вручення.

Нагадаємо, що відповідно до Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" оверсайт платіжних систем – це діяльність Національного банку України з метою забезпечення безперервного, надійного та ефективного функціонування платіжних систем, яка включає:

- моніторинг платіжних систем;

- оцінювання їх на відповідність вимогам законодавства України та міжнародним стандартам оверсайта платіжних систем;

- у разі необхідності надання вказівок та рекомендацій щодо удосконалення діяльності відповідних систем та застосування заходів впливу.

Об'єктами нагляду (оверсайта) платіжних систем є платіжні організації платіжних систем, клірингові та процесингові установи, учасники платіжних систем, інші особи, уповноважені надавати окремі види послуг або здійснювати операційні та інші технологічні функції в платіжних системах.

Довідково

Постановою № 61 вносяться зміни до:

- Положення про порядок проведення перевірок щодо дотримання об'єктами нагляду (оверсайта) вимог законодавства України з питань діяльності платіжних систем в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 09 грудня 2013 року № 503;

- Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення об'єктами нагляду (оверсайта) законодавства України з питань діяльності платіжних систем в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19 грудня 2013 року № 524;

- Положення про нагляд (оверсайт) платіжних систем та систем розрахунків в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 листопада 2014 року № 755.