Національний банк розробив методичні рекомендації з управління ризиками в платіжних системах

Національний банк України розробив Методичні рекомендації з управління ризиками в платіжних системах, створених банками та небанківськими установами України.

Цей документ підготовлено на підтримку конструктивного діалогу та партнерства з учасниками платіжного ринку та з метою покращення діяльності платіжних систем і зменшення їх ризиковості. Реалізація його норм сприятиме ефективному управлінню ризиками в платіжних системах.

Платіжні системи та системи розрахунків відіграють провідну роль в економіці країни, забезпечуючи здійснення суб'єктами економіки переказу коштів і розрахунків за зобов'язаннями, що виникають у процесі економічної діяльності.

Надійні та ефективні платіжні системи є запорукою стабільного функціонування фінансової системи та економіки країни загалом.

Водночас сфера платіжних систем відноситься до однієї з ризикових сфер діяльності. Це, насамперед, пов’язано зі складністю процедур та інструментів, що використовуються платіжними організаціями, високою мобільністю та оперативністю розрахунків, швидким розвитком нових технологій, розвитком систем дистанційного банківського обслуговування тощо.

Можливість виникнення та реалізації ризиків при цьому збільшується, що може негативно впливати на учасників платіжних систем та їх користувачів.

Методичні рекомендації з управління ризиками в платіжних системах, розроблені Національним банком України, враховують кращий міжнародний досвід центральних банків та підходи експертів місій Світового банку та Міжнародного валютного фонду з питань оверсайту платіжних систем.

Вони призначені для застосування на практиці платіжними організаціями платіжних систем–резидентів та сприятимуть підвищенню якості документів, що подаються до Національного банку України відповідно до законодавства.

Методичні рекомендації Національного банку містять загальну інформацію про систему управління ризиками, а також про ризики платіжної системи (правові, фінансові, комерційні, операційні тощо) та механізми управління ними.

Нагадаємо, що Комплексною програмою розвитку фінансового сектору України до 2020 року передбачено удосконалення оверсайта платіжних систем у частині управління ризиками.