Національний банк встановив вимоги для забезпечення стійкості банків

15.08.2018. прес-реліз. НБУ

Національний банк встановив вимоги для забезпечення стійкості банків, які проходили стрес-тестування в рамках проведення щорічної оцінки стійкості у 2018 році.

По-перше, у випадку виявлення нестачі капіталу за підсумками проведення щорічної оцінки стійкості банків з урахуванням результатів стрес-тестування за базовим сценарієм банкам буде необхідно розробити програму докапіталізації. Ця програма передбачатиме збільшення капіталу на суму, що визначається як максимальна із двох значень: суми визначеної за результатами перших двох етапів оцінки стійкості (оцінка якості активів та екстраполяція результатів цієї оцінки) та прогнозованої суми, визначеної за результатами третього етапу оцінки стійкості (стрес-тесту) за встановленим Національним банком базовим макроекономічним сценарієм на 2018 рік.

По-друге, у випадку виявлення додаткової потреби в капіталі банку за підсумками проведення стрес-тестування за базовим сценарієм на 2019-2020 роки та за несприятливим макроекономічним сценарієм на 2018–2020 роки, банк має розробити та подати до Національного банку план реструктуризації, який він має виконати до кінця 2019 року. Цей план має виходити із максимальної із сум потреби у капіталі, прогнозованих за результатами оцінки за кожним із вищевказаних сценаріїв.

Банк складає план реструктуризації до 2019 року з урахуванням програми капіталізації на 2018 рік. Передбачені у плані реструктуризації заходи мають у підсумку забезпечити дотримання банком установлених Національним банком граничних значень нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) та/або нормативу достатності основного капіталу (Н3) на всьому прогнозному періоді.

Окреслені вимоги затверджені постановою Правління Національного банку України від 14 серпня 2018 року № 94 “Про особливості здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України у 2018 році”, яка набуває чинності 16 серпня 2018 року.