Визначено порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті НАНУ для підтримки розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень

Уряд затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті Національній академії наук для підтримки розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень, що дозволить визначити механізм використання відповідних бюджетних коштів на зазначені цілі.

Зокрема, кошти будуть спрямовані на підтримку пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок відповідно до переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 року, в тому числі з високим ступенем їх готовності, а також на проведення молодими вченими досліджень і розробок шляхом створення на конкурсній основі дослідницьких лабораторій (груп) молодих вчених, проведення на конкурсній основі спільних міжнародних наукових досліджень та придбання новітнього і модернізацію існуючого наукового обладнання.