Приведення Технічного регламенту щодо використання небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні до норм ЄС

Урядом внесені зміни до Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

Прийняття відповідних змін до Технічного регламенту забезпечить приведення національного законодавства у відповідність із аналогічними нормами законодавства Європейського Союзу та дозволить у майбутньому укласти між Україною та ЄС Угоду АСАА, що забезпечить вільний доступ електричного та електронного обладнання на ринки сторін на основі взаємного визнання результатів оцінки відповідності.