Національний банк посилив відповідальність за неефективні системи управління ризиками в банках

Національний банк посилив відповідальність банків за недотримання вимог щодо створення ефективних систем управління ризиками.

Відтак Національний банк матиме право обмежити, зупинити чи припинити окремі види здійснюваних банком операцій у разі визнання системи управління ризиками банку неефективною. Зокрема, за результатами оцінки життєздатності бізнес-моделі банку, аналізу наданих банком фактичних та прогнозних даних балансу, звіту про прибутки та збитки, операцій з пов’язаними з банком особами, складових регулятивного капіталу.

Зазначені зміни внесені до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу постановою Правління НБУ від 07 вересня 2018 року № 98, яка набирає чинності з 11 вересня 2018 року.