Зміни до Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр

Документом передбачається доповнення зазначеної Класифікації новим положенням щодо можливості використання надрокористувачами Рамкової класифікації викопних енергетичних і мінеральних запасів і ресурсів (РКООН-2009), а також класифікації: Комітету з міжнародних стандартів звітності по запасах твердих корисних копалин (CRIRSCO), Системи управління вуглеводневими ресурсами (PKMS) та інших міжнародних стандартів.

Реалізація акта дозволить спростити процедуру залучення іноземних інвесторів до розробки родовищ корисних копалин в Україні, а також урегулювати питання застосування надрокористувачами вимог міжнародної Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин (РКООН-2009) у сфері оцінки запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр.