Критерії оцінки ризику господарської для державного нагляду за топографо-геодезичною діяльністю

Уряд затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру.

Документом запроваджено більш чіткі вимоги для оцінки та визначення ступеня ризику від провадження топографо-геодезичної і картографічної діяльності, що забезпечить оптимальний перерозподіл уваги органу державного нагляду (контролю) з менш ризикових суб’єктів господарювання на більш ризикові.

Реалізація акта дозволить Держгеокадастру організувати здійснення державного нагляду (контролю) на належному рівні, забезпечити однозначність і прозорість у відносинах між суб’єктами господарювання та органом державного нагляду (контролю), забезпечить організацію планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, запобігання порушенням законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, своєчасне виявлення таких порушень і вжиття відповідних заходів щодо їх усунення.