Типові завдання та ключові показники ефективності керівників центральних органів виконавчої влади

Уряд затвердив типові завдання, ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади керівників центральних органів виконавчої влади, на 2019 рік

Рішення прийняте з метою забезпечення проведення щорічного оцінювання результатів службової діяльності керівників центральних органів виконавчої відповідно до Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.