Національний банк розширює перелік даних, які мають оприлюднювати банки

27.12.2018. НБУ. прес-реліз

Національний банк України продовжує роботу над підвищенням прозорості банківської системи для вкладників та інвесторів і для цього розширює перелік даних, що публікуються банками та Національним банком та відображають стан діяльності банківської системи.

Незабаром Національний банк на сторінці офіційного Інтернет-представництва та банки на власних веб-сайтах почнуть оприлюднювати щомісяця дані про:

стан виконання банками нового нормативу LCR;

розмір кредитного ризику за класами боржників банку;

розподіл кредитів, в тому числі непрацюючих, у розрізі видів економічної діяльності позичальників;

розподіл вкладів фізичних осіб у розрізі суми вкладів та кількості вкладників в іноземній та національній валюті та суму можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб;

Ці дані будуть публікуватися за звітний місяць – до 30 числа кожного місяця, наступного за звітним, за січень – до 28 лютого, за грудень – до 01 лютого наступного року.

Також Національний банк і банки почнуть щороку публікувати результати оцінки стійкості банків і банківської системи України:

інформацію про суму регулятивного та основного капіталу, значення нормативів достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) та основного капіталу (Н3):

за даними банку за звітний рік;

- за результатами оцінки якості активів та прийнятності забезпечення за кредитними операціями банку;

- за кожен прогнозний рік за макроекономічними сценаріями визначеними для банків, за якими оцінка стійкості здійснюється за трьома етапами.

- суму потреби (нестачі) в капіталі або необхідний рівень достатності капіталу за результатами оцінки стійкості.

Інформація за результатами оцінки стійкості публікується наприкінці року: банками до 28 грудня, Національним банком – до 31 грудня.

Зазначені зміни посилять рівень інформованості інвесторів, вкладників, клієнтів банків про стан банківської системи. У підсумку це позитивно вплине на рівень довіри до банків та сприятиме виконанню однієї зі стратегічних цілей Національного банку – забезпечення стабільної, прозорої та ефективної банківської системи.

Інформація буде доступна на сайті Національного банку, у розділі "Статистика – показники банківської системи".

Ці кроки затверджено Постановою Правління №157 від 27 грудня 2018 року "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 15 лютого 2018 року № 11". Вони набувають чинності 1 січня 2019 року, окрім тих, що стосуються результатів оцінки стійкості , які набудуть чинності 27 грудня 2018 року.