Національний банк запроваджує новий інструмент капіталізації банків

26.12.2018. НБУ. прес-реліз

Національний банк України запроваджує новий інструмент капіталу з умовами конверсії / списання.

Новий інструмент розширить можливості для збільшення рівня капіталізації банківської системи України та є першим кроком у реформуванні вимог до капіталу, запровадження яких заплановано на 2020 рік.

Основною характеристикою інструменту є здатність поглинати збитки банку (“loss absorption mechanism”) через конверсію або списання зобов’язань за таким інструментом за рахунок коштів інвесторів, а не за рахунок коштів інших кредиторів та держави.

Конверсію або списання зобов’язань за інструментом банк здійснює у разі настання тригерної події - зменшення рівня достатності основного капіталу банку (без врахування інструменту) нижче 6,25%.

Для здійснення конверсії кошти за інструментом спрямовуються на придбання простих акцій банку, що дозволить збільшити розмір статутного капіталу банку. У разі списання зобов’язань за інструментом банк отримає дохід, який “поглине” поточні збитки від його діяльності.

Новий інструмент є довгостроковим (строк залучення коштів – не менше ніж 50 років) та передбачає поступову амортизацію протягом 15 років до кінцевого строку погашення.

Інструмент наразі включатиметься до капіталу 1 рівня (основного капіталу) банку та після запровадження нових вимог до структури капіталу – до додаткового капіталу 1 рівня. Для включення інструменту до капіталу банк отримує дозвіл Національного банку.

Вимоги до інструменту розроблені згідно з нормами законодавства ЄС, зокрема Регламенту (ЄС) № 575/2013 від 26.06.2013, додаткових Регламентів ЄС до нього та Директиви 2013/36/ЄС, які базуються на рекомендаціях Базеля ІІІ.

Новий інструмент впроваджується постановою Правління НБУ №148 від 22 грудня 2018 року "Про затвердження змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків України". Вона набуває чинності з 27 грудня 2018 року.