Національний банк зможе здійснювати валютні інтервенції на умовах своп

07.02.2019 НБУ. прес-реліз

З 7 лютого 2019 року Національний банк може проводити валютні інтервенції на умовах своп, тобто з зобов’язанням зворотнього продажу валют як у форматі "гривня/іноземна валюта", так і у форматі "іноземна валюта/іноземна валюта".

Валютні інтервенції на умовах своп у форматі "гривня/іноземна валюта" можуть проводитися у будь-якій з існуючих форм валютних інтервенцій, а саме: у формі валютного аукціону, за єдиним курсом або за найкращим курсом. Водночас інтервенції на умовах своп у форматі "іноземна валюта/іноземна валюта" проводитимуться лише у формі за єдиним курсом.

Такі інтервенції на умовах своп, за оцінками Національного банку, будуть сприяти згладжуванню коливань на валютному ринку, які можуть бути наслідком тимчасових диспропорцій у структурі валютної ліквідності банків. Національний банк за потреби використовуватиме цей інструмент для згладжування як актуальних, так і потенційних коливань на валютному ринку. Досі Національний банк використовував операції своп лише з метою регулювання ліквідності банківської системи – такі операції проводилися тільки шляхом купівлі Національним банком валюти у банків.

Крім того, валютні інтервенції на умовах своп допоможуть ефективніше впливати на загальний попит та пропозицію грошей в Україні і, відповідно, сприяти виконанню головного завдання Національного банку – забезпечення цінової стабільності, зокрема, шляхом досягнення середньострокової цілі зі зниження інфляції до 5% +/-1 в.п. у середньостроковій перспективі.

Як буде проводитися валютний своп НБУ з банками

Валютні інтервенції на умовах своп можуть здійснюватися як з доларом США, так і з іншими валютами, в яких формуються міжнародні резерви. Утім, з огляду на стан валютного ринку та структуру валютної ліквідності в банківській системі найбільш затребуваними можуть бути інтервенції з використанням долару США та євро.

Максимальний строк валютних інтервенцій на умовах своп (як для підтримки ліквідності, так і валютних інтервенцій) не може перевищувати 30 календарних днів.

Національний банк також затвердив єдиний принцип ціноутворення за такими операціями. Передбачається, що показник, який відображає різницю між процентними ставками під час купівлі валюти Національним банком у банків на умовах своп, не може бути меншим за різницю облікової ставки + 2 в.п. і ставки Libor - 1 в.п. Натомість під час продажу валюти Національним банком цей показник не може бути більшим за різницю облікової ставки - 2 в.п. і ставки Libor + 1 в.п.

Для цих розрахунків береться ставка Libor за відповідною іноземною валютою, встановлена того робочого дня, що передує дню укладання угоди. Якщо угода "своп" укладається на строк до 7 днів включно, то для розрахунку беруться ставки Libor на 7 днів. Якщо угода "своп" укладається на більший строк, то для розрахунку беруться ставки Libor на 1 місяць.

Приклад 1. Національний банк купує у банка 1 млн доларів США на умовах своп. Строк операції – 30 днів. Облікова ставка Національного банку – 18%, а ставка Libor на 1 місяць – 3%. Національний банк бере 1 млн дол США з зобов’язанням зворотнього продажу не більше ніж під 2% річних (Libor – 1 в.п). Комерційний банк отримує відповідний гривневий еквівалент із зобов’язанням зворотнього продажу не менш ніж під 20% річних.

Приклад 2. Національний банк продає банку 1 млн доларів США на умовах своп. Строк операції – 30 днів. Облікова ставка Національного банку – 18%, а ставка Libor на 1 місяць – 3%. Національний банк отримує відповідний гривневий еквівалент зі зобов’язанням зворотнього продажу не більше ніж під 16% (облікова ставка – 2 в.п). Комерційний банк отримує відповідний еквівалент у валюті з зобов’язанням зворотнього продажу не менш ніж під 4% (Libor + 1 в.п.).

Валютні інтервенції на умовах своп будуть здійснюватися Національним банком на нерегулярній основі як додатковий інструмент для згладжування курсових коливань відповідно до "Стратегії валютних інтервенцій Національного банку України на 2016-2020 роки".

Зазначені нововведення затверджені постановами Правління Національного банку України № 26 від 31 січня 2019 "Про затвердження Положення про здійснення валютних інтервенцій Національного банку України на валютному ринку України" і № 29 від 05 лютого 2019 "Про затвердження Змін до Положення про проведення Національним банком України операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на умовах "своп", а також рішенням Правління Національного банку України № 100-рш від 05 лютого 2019 "Про деякі умови здійснення Національним банком України операцій на умовах "своп".

У затверджене Положення № 26 також були перенесені усі норми щодо здійснення Національним банком України валютних інтервенцій, які втратили чинність з 7 лютого 2019 року, дня введення в дію Закону України "Про валюту і валютні операції".