Спрощено акредитацію медичних закладів

Урядом внесено зміни до Порядку акредитації закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 765, та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 285, що дозволило привести їх у відповідність до законодавства та забезпечити:

спрощення процедури акредитації закладу охорони здоров’я та порядку переоформлення акредитаційного сертифіката;

врегулювання питання щодо порядку надання закладами охорони здоров’я усіх форм власності медичних послуг відповідно до клінічних протоколів та стандартів медичної допомоги;

отримання пацієнтом інформації про наявність у ліцензіата лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів та продуктів для спеціального дієтичного харчування.