Національний банк запровадив вимоги до процесу управління проблемними активами в банках

Національний банк ухвалив Положення про організацію процесу управління проблемними активами в банках України (далі – Положення). Схвалення документу стало черговим кроком у спрямуванні роботи банків на зниження рівня непрацюючих кредитів, висока частка яких визначена одним з системних ризиків для фінансової стабільності України

Положення визначає:

- перелік проблемних активів (потенційно проблемні; непрацюючі активи; стягнуте майно, що перейшло у власність банку на підставі реалізації прав заставодержателя);

- складові процесу управління проблемними активами (система раннього реагування; запровадження інструментів врегулювання заборгованості за непрацюючими активами; управління стягнутим майном);

- вимоги до організаційних аспектів управління проблемними активами (наявність трирічної стратегії та оперативного плану скорочення рівня та обсягу таких активів; створення окремого підрозділу роботи з непрацюючими активами; моніторинг ефективності процесу).

Запровадження зазначених вимог спрямоване на створення комплексного процесу управління проблемними активами, контроль за яким має забезпечуватись радою банку.

Запровадження системи раннього реагування має забезпечити виявлення на ранньому етапі потенційно проблемних активів та управління ними. Основним інструментарієм цієї системи мають стати визначені банком індикатори раннього попередження, спрямовані на завчасне виявлення ознак потенційної проблемності боржників, а також комплекс потенційно прийнятних заходів для упередження перетворення таких активів у непрацюючі.

Щодо управління заборгованістю за непрацюючими активами Положення вимагає від банків розроблення та запровадження спеціальних процедур та інструментів врегулювання. Вибір найбільш прийнятних з них, включаючи реструктуризацію, позасудове або судове врегулювання, залежатиме від потенційної платоспроможності боржника, а також його готовності співпрацювати з банком.

Окрему увагу в Положенні приділено процесу управління стягнутим майном. Згідно з вимогами Положення від банків, зокрема, вимагається наявність плану продажу такого майна, внутрішньобанківських процедур щодо його утримання, експлуатації, охорони та страхування від втрати/пошкодження.

Документ також визначає необхідність розроблення банками стратегії управління проблемними активами, яка, серед іншого, передбачатиме наявність реалістичних цільових показників скорочення рівня та обсягу як непрацюючих активів, так і стягнутого майна, що знаходиться на балансі банку, а також шляхи досягнення цих показників.

Розроблення Положення здійснювалося у співпраці з міжнародними експертами та банківською спільнотою, а його вимоги відповідають нормам європейського регулювання.

Враховуючи, що запровадження вимог Положення вимагатиме від банків реалізації комплексу організаційних, операційних та технологічних заходів, Національним банком передбачено 14-місячний строк для поетапної імплементації його вимог, який закінчується восени 2020 року.

Відповідні кроки закріплено постановою Правління Національного банку № 97 від 18 липня 2019 року "Про затвердження Положення про організацію процесу управління проблемними активами в банках України", яка набуває чинності з 25 липня 2019 року.