Новий порядок збирання інформації у ході моніторингу земель та її передачі

Урядом затверджено у новій редакції Положення про моніторинг земель. Документом передбачено порядок збирання інформації у ході моніторингу земель та її передачі.

Крім того, внесено зміни до Порядку ведення Державного земельного кадастру. Зміни стосуються, зокрема, повноважень державних кадастрових реєстраторів Держгеокадастру та його територіальних органів, в тому числі таких, що провадять свою діяльність на районному (міському) рівні, в містах Києві та Севастополі.

Реалізація постанови дозволить забезпечити проведення моніторингу земель територіальними органами Держгеокадастру, а також можливість подання документації із землеустрою кадастровому реєстратору для внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру в електронному вигляді.

https://jurliga.ligazakon.net/ua/news/188768_stan-zemel-pochnut-montoriti. Цією постановою викладено в новій редакції Положення про моніторинг земель.

Визначено, що моніторинг земель - система спостереження за станом земель з метою своєчасного виявлення змін, їх оцінки, відвернення та ліквідації наслідків негативних процесів.

Об'єктом моніторингу є всі землі незалежно від форми власності на них. Складовою частиною моніторингу земель є моніторинг ґрунтів.

Моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення проводить Мінагрополітики.

Моніторинг земель проводитиметься на національному, регіональному та локальному рівнях. На локальному та регіональному рівні моніторинг земель проводять територіальні органи Держгеокадастру, на національному рівні - Держгеокадастр.

Він складається із систематичних спостережень за станом земель (агрохімічна паспортизація земельних ділянок, зйомка, обстеження і вишукування), виявлення у ньому змін, а також проведення оцінки:

процесів, пов'язаних із змінами родючості ґрунтів, заростання сільськогосподарських угідь, забруднення земель пестицидами, важкими металами, радіонуклідами та іншими токсичними речовинами;

стану берегових ліній річок, морів, озер, заток, водосховищ, лиманів, гідротехнічних споруд;

процесів, пов'язаних з утворенням ярів, зсувів, сельовими потоками, землетрусами, карстовими, кріогенними та іншими явищами;

стану земель населених пунктів, територій, зайнятих нафтогазодобувними об'єктами, очисними спорудами, гноєсховищами, складами пально-мастильних матеріалів, добрив, стоянками автотранспорту, захороненням токсичних промислових відходів і радіоактивних матеріалів тощо.

Проводитимуть моніторинг земель так: спочатку виконуватимуться спеціальні зйомки та обстеження земель; потім виявлятимуть негативні фактори, вплив яких потребує здійснення контролю, а далі оцінюватимуть, прогнозуватимуть, запобігатимуть впливу негативних процесів.

Крім того, внесено зміни до Порядку ведення Державного земельного кадастру. Вони стосуються повноважень державних кадастрових реєстраторів Держгеокадастру та його територіальних органів, зокрема таких, що провадять свою діяльність на районному (міському) рівні, у містах Києві та Севастополі.

Повноваження державних кадастрових реєстраторів Держгеокадастру та його територіальних органів (у тому числі таких, що провадять свою діяльність на районному (міському) рівні, в мм. Києві та Севастополі), установлені в Порядку ведення Державного земельного кадастру, перерозподіляються відповідно до зміни меж адміністративно-територіальних одиниць без зміни у кадастровому зонуванні відповідної території.

Очікується, що реалізація постанови дозволить забезпечити проведення моніторингу земель територіальними органами Держгеокадастру, а також можливість подання документації із землеустрою кадастровому реєстратору для внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру в електронному вигляді.