Нові стандарти екстреної медичної допомоги

Зміни до Типового положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги.

Прийняття акта сприятиме функціонуванню бригад екстреної медичної допомоги, до складу яких входитимуть парамедики та екстрені медичні техніки, що дозволить поліпшити своєчасність та якість надання екстреної медичної допомоги, знизити рівень смертності від нещасних випадків, травм та гострих захворювань.

Коментар МОЗ

Постанова змінює склад бригади протягом п'яти років із водіїв, фельдшерів на екстрених медичних техніків (робітники) та парамедиків (бакалавр).

Загалом - ця вимога запускає потребу у підготовці і перепідготовці усіх працівників бригади екстреної медичної допомоги.

Через п'ять років на бригадах зможуть працювати тільки перенавчені працівники та ті, хто вчився з нуля. Перенавчання буде відбуватися через зовнішній контроль якості (теоретичне тестування і практичні навички)

Також залишатимуться лікарі, які повинні пройти підвищення кваліфікації із таким же зовнішнім контролем якості

Та до роботи бригади зможуть залучати інтернів, практикантів, а також волонтерів, які завершили курси першої допомоги

https://jurliga.ligazakon.net/ua/news/188687_vodv-shvidkikh-zobovyazhut-proyti-medpdgotovku

Прийнята постанова змінює склад бригад екстреної медичної допомоги та вводить поняття «бригади парамедиків». Такі бригади працюватимуть паралельно з лікарськими та фельдшерськими бригадами екстреної медичної допомоги. Ці три види бригад працюватимуть до 2025 року.

У 2025 році склад всіх бригад екстреної медичної допомоги відповідатиме єдиному стандарту. Тож до цього часу всі фельдшери з медицини невідкладних станів і медичні сестри, які зараз працюють у бригадах екстреної медичної допомоги, мають пройти перенавчання і отримати кваліфікацію «парамедик».

Парамедик - це фахівець, який надає широкий спектр рятувальних медичних послуг за сучасними стандартами на догоспітальному етапі й своєчасно транспортує постраждалого до лікарні.

Це початок нової системи розвитку професійних компетенцій працівників екстреної медицини, ініційованої МОЗ .

Зміни стосуються і водіїв, які працюють у бригаді екстреної медичної допомоги. До 2025 року всі водії мають перенавчитися і отримати кваліфікацію «екстрений медичний технік». Екстрений медичний технік - це людина без медичної освіти, але зі спеціалізованою підготовкою. Вони допомагають лікарям та парамедикам у наданні професійної медичної допомоги пацієнту.

Для підсилення роботи бригади залучатимуться й надалі лікарі медицини невідкладних станів. За рішенням керівника центру екстреної медичної допомоги зможуть також долучатися додаткові медичні працівники служби, а також стажер, студент, що проходить виробничу практику, лікар-інтерн, лікар-резидент або інша особа, яка успішно пройшла підготовку з домедичної допомоги та отримала підтверджувальний документ.

Нагадаємо, що професії «парамедик» та «екстрений медичний технік» були запроваджені наказом Мінекономрозвитку від 26 жовтня 2017 року № 1542 «Про затвердження Зміни №6 до національного класифікатора України ДК 003:2010». Кваліфікаційні вимоги були затвердженні наказом МОЗ № 918 (зі змінами).