Нове регулювання у видобуванні уранових руд і обмеження щодо імпорту медобладнання, з небезпечними дозами опромінення

http://search.ligazakon.ua/search/law/monitoring/MN022168.html

Верховна Рада ухвалила, а Президент підписав Закон від 18.09.2019 N 107-IX "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії".

Цим Законом, зокрема:

визначено, що діяльність з видобування та переробки уранових руд підлягають державному регулюванню у сфері використання ядерної енергії;

запроваджено ліцензування діяльності з видобування уранових руд (раніше ліцензуванню підлягала лише діяльність з переробки уранових руд);

виключено положення Закону "Про ринок електричної енергії", яким передбачалося, що увесь обсяг електричної енергії, імпортованої з держав, що не є сторонами Енергетичного Співтовариства, продається виключно на ринку "на добу наперед" та балансуючому ринку.

Крім цього, Законом забороняються ввезення на територію України, виробництво та прийняття в експлуатацію:

рентгенівських апаратів, призначених для проведення рентгеноскопії, без підсилювача рентгенівського зображення;

нових рентгенівських апаратів без пристрою для здійснення автоматизованого контролю експозиції та дози (потужності дози);

апаратів для дистанційної променевої терапії з номінальним значенням енергії пучка (прискорювальної напруги) понад 1 мегаелектронвольт без пристрою для перевірки основних параметрів опромінення;

апаратів для інтервенційної радіології без пристрою або функції інформування лікаря та осіб, які виконують медичне опромінення, про дозу опромінення пацієнта;

апаратів для інтервенційної радіології та комп'ютерних томографів, у тому числі обладнання для планування та виконання медичного дослідження, без пристрою або функції інформування лікаря та осіб, які виконують медичне опромінення, про значення параметрів режимів роботи зазначеного обладнання наприкінці медичного дослідження, необхідних для оцінки дози опромінення пацієнта;

нових нерадіонуклідних установок та пристроїв, що генерують іонізуюче випромінювання, без пристрою для інформування лікаря про параметри, необхідні для оцінки дози опромінення пацієнта.

Закон набирає чинності через 2 місяці з дня його опублікування, за винятком окремих положень.